1-2-Træner - Trin 0

Målgruppe

Kurset er for helt nye trænere/hjælpetrænere (ideelt til unge 14-17 år eller forældre eller 60+). Træneren har typisk ingen eller kun sparsom trænererfaring i forvejen. Kursusisten kan starte fra 14-årsalderen.

Beskrivelse

1-2-Træneren opnår basale forudsætninger for at starte trænergerningen på et træningshold, ideelt set som hjælpetræner, men er også i stand til at sammensætte simpletræningspas med en forståelse for, hvordan et godt træningspas ser ud.

Temaer

  • Uddannelsesintro
  • Læringsmål
  • Opvarmning
  • Den gode træning
  • RUS (Relation, udvikling, sjov)
  • Aktivitetshjulet
  • Trænerrollen
  • Basal teknik

Kursusforløb

Kurset varer 8 timer, men kan deles op i to, hvis det passer deltagerne.

Det kan afholdes på to måder, der aftales med BTDK i forvejen.

1) BTDK er vært og sender en underviser, der afholder kurset over en dag á 8 timers varighed.

2) En klub med en veluddannet træner (vurderet af BTDK) er vært for kurset og træneren står for afholdelsen af kurset. BTDK leverer materialerne, der skal udleveres til kursisterne, samt en lærervejledning til træneren, så vedkommende er i stand til at afholde et kursus på niveau med det forventede. Kurset kan deles op i 2x4 timer, en DIF-del og en BTDK-del, så hver del kan afholdes på to seperate aftener og måske passe bedre ind i hverdagen.

Læseplan og undervisningsmaterialer

Det forventes at kursisterne har sat sig ind i stoffet inden de møder på kursus, jf. læseplanen for 1-2-træner-kurset, der kan hentes her.

På kurset udleveres BTDKs 1-2-trænerhæfte, der indeholder bordtennisspecifikke temaer, DIFs 1-2-trænerhæfte, der tager en mere generel tilgang til trænergerningen, samt DIFs øvelseskort, der giver gode eksempler på små fysiske øvelser, der har en legende tilgang. Desuden udleveres BTDKs Det'Batter kompendium som en bonus, der giver en større indsigt i hvordan træneren skal bære sig ad med at fastholde børn i bordtennis og derudover et redskabsafsnit med en masse bordtennisøvelser til alle niveauer.

Kursispris, hyppighed og lokalitet

1-2-Træner-kurset koster 795 kr.

Kurset bliver arrangeret ud fra efterspørgsel, der skal deltage minimum 10 kursister, før kurset bliver afholdt. Ønsker man et kursus afholdt, kontaktes BTDKs sekretariat og sammen finder man frem til tid og sted. 

Uddannelsestrin

1-2-Træner er et kombineret BTDK og DIF-kursus, der udgør laveste trin i BTDKs uddannelsesstruktur, og betragtes som et introkursus til det at være træner.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt udviklingskonsulent Jeppe Damsgaard, tlf. 43 26 21 17, jld@bordtennisdanmark.dk.