Basistræner - Trin 1

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dem, der gerne vil starte som træner på et træningshold og som ingen eller nogen erfaring har med trænergerningen. Kursisten kan starte fra 15-årsalderen, der kan søges dispensation for aldersgrænsen.

Beskrivelse

Basistræneren opnår forståelse af læring som et redskab og trænerens rolle i et træningsmiljø. Træneren finder ud af, hvilken trænertype vedkommende er. Træneren bliver i stand til at kunne tilrettelægge et træningspas ud fra et aldersrelateret perspektiv og forstå mekanismer der fastholder spillere i udviklingsmiljøet. Træneren skal kunne samarbejde med flere trænere, klubledelse og forældre.

Temaer

 • Intro til BTDK's uddannelsesstruktur
 • Udarbejdelse af egen trænerfilosofi
 • Planlægning af træningspas og brug af Trænerblokken
 • Trænerrollen i praksis - fokus på begge køn
 • Kendskab til udviklingsmiljøer og RUS (relationer, udvikling, sjov)
 • Basal bordtennistræning
 • Regler, taktik, teknikøvelser og lege
 • Pædagogik
 • Sportspsykologi
 • Aldersrelateret styrketræning
 • Materielviden
 • Ernæring
 • Parabordtennis

Kursusforløb

Basistrænerkurset forløber over to weekender med ca. en måneds mellemrum. Det er som udgangspunkt ikke muligt kun at deltage på den ene weekend og så tage den anden senere. Dette skyldes både, at undervisningen er tilrettelagt, så der er en sammenhæng mellem weekenderne og går der mere end en måned, vil man gå glip af dette. Desuden pålægger det sekretariatet en stor administrativ byrde. 

Forud for kurset udsendes et velkomstbrev med læseplan og relevante links til kursisten, så det er muligt at forberede sig. På selve kurset udleveres det fysiske undervisningsmateriale.

Der vil altid være minimum to undervisere på Basistrænerkurset for at sikre, at alle får mest muligt ud af kurset.

Læseplan og undervisningsmaterialer

Det forventes at kursisterne har sat sig ind i stoffet inden de møder på kursus. Læseplanen for Basistræneruddannelsen kan hentes her.

På Basistræneruddannelsen benyttes flere bøger og hæfter. Centralt for uddannelsen er BTDK's Lærebog for Bordtennistrænere, der udleveres fysisk på kurset. Den kan downloades og/eller læses digitalt her.

I øvrigt benyttes Team Danmarks bog ATK 2.0, DIFs hæfte Gode Idrætsmiljøer for Piger, Parasport Danmarks hæfte Træning i Parabordtennis, BTDK's Trænerblok, samt Center for Ludomanis hæfte Spil Til Stregen. Træning i parabordtennis, Trænerblokken og Spil Til Stregen, udleveres alle på kurset. Gode Idrætsmiljøer for Piger findes ikke længere i trykt format og kan derfor kun læses digitalt.

Kursispris, hyppighed og lokalitet

Basistrænerkurset, inkl. 2 moduler og trænerudviklerforløb, koster 2.850 kr. uden overnatning.

Typisk afholdes Basistrænerkurset to steder to gange årligt i BTDK's uddannelsesweekender (oktober/november og februar/marts).
Kursusstedet er ikke altid fastlagt, men har de seneste gange været afholdt i Brøndby og Aarhus. 

Uddannelsestrin

Sammen med DIF Træner 1, som udbydes af Danmarks Idræts Forbund (DIF), udgør Basistrænerkurset Trin 1 i BTDK's nye uddannelsesstruktur, som er visualiseret herunder. DIF Træner 1 udbydes løbende af DIF og vil fremgå af Bordtennisportalen, når vi får besked om et nyt kursus.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt udviklingskonsulent Jeppe Damsgaard, tlf. 43 26 21 17, jld@bordtennisdanmark.dk.