Frivilligansvarlig og frivillighedsstrategi

Uden frivillige - ingen forening. Så enkelt kan det siges. 

En idrætsforening har både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men de færreste foreninger har en, der er ansvarlig for foreningens vigtigste ressource: De frivillige.

Hvorfor ikke oprette en funktion som frivillig-ansvarlig, som en del af bestyrelsen? 

Først og fremmest bør det være en anden end formanden. Der er brug for en frivillig-ansvarlig, som har de frivillige som sit primære område. Initiativer og aktiviteter for de frivillige sker naturligvis i samarbejde med resten af bestyrelsen og foreningen, men med en frivillig-ansvarlig får foreningen én person (eller et team), som sikrer, at der er fokus på de frivillige.

Den nye funktion ligger i forlængelse af DIF’s anbefaling om, at foreningen laver en plan for det frivilliges arbejde – en frivillighedsstrategi. Med en frivillighedsstrategi kan foreningen sætte fokus og retning på
sit arbejde og sine aktiviteter for de frivillige.

Hvad laver en frivillig-ansvarlig?
En frivillig-ansvarlig har det overordnede ansvar for, at frivilligheden i foreningen fungerer – eller sagt på en anden måde, at de frivillige i foreningen trives. Der er fem områder, som den frivillig-ansvarlige kan tage fat på:

  1. Skabe overblik over opgaverne: Hvilke opgaver er der brug for frivillige til i foreningen, hvor mange og hvad skal de frivillige kunne?
  2. Finde frivillige: Måske skal foreningen slå de frivillige ’stillinger’ op? Eller prikke forældrene på skuldrene?
  3. Organisere hverdagen: Når opgaver i foreningen er beskrevet og fordelt bliver det nemmere og sjovere at være frivillig (læs og lær mere om dette her).
  4. Pleje og anerkende de frivillige: Anerkendelse i form af et skulderklap eller et ’tak’ betyder rigtig meget for mange frivillige.
  5. Gøre de frivillige endnu bedre: Tilbyd de frivillige kurser og uddannelser, eller hjælp dem med at udvikle nye sider af sig selv gennem nye opgaver i foreningen.

Er du i tvivl om, hvordan du skal komme igang, så kontakt undertegnede.