Kickstart nye aktiviteter

- i samarbejde med dine naboer

Der er endnu ingen møder i kalenderen, men det kan der komme, du er blot en enkelt opringning eller mail borte. Se kontaktinfo nederst.

Der findes rigtig mange turnerings- og konkurrencetilbud til bordtennisspillerne rundt omkring i landet. Til gengæld er der en begrænset mængde aktiviteter, der ikke handler om at spille kampe. Der er kommet mange tilkendegivelser om, at klubledere, trænere, spillere og forældre ønsker alternativer til turneringer og stævner. Det kunne være træningssamarbejde mellem tre lokale klubbers ungdomsafdelinger, eller en tilbagevendende træningslejr med et socialt fokus, eller noget helt tredje. 

Det interessante spørgsmål er, hvad forhindrer folk i at sætte nye ting i verden?

Skal der et venligt skub til? Er det svært at finde ud af, hvordan man skal starte? Mangler der økonomi? Eller er det de manglende frivillige hænder? 

Om ikke andet, vil vi forsøge at give en hjælpende hånd. Derfor vil DBTU fra næste sæson afholde netværksmøder omkring igangsætning af nye aktiviteter. Fokus vil være på alternativer til konkurrence, altså sociale, udviklende og spændende aktiviteter og at aktiviteterne skal afvikles i samarbejde mellem bordtennisklubber.

Formålet kommer før aktiviteten

Det er vigtigt, at aktiviteten ikke laves for aktivitetens skyld, men med et andet formål for øje. Derfor vil netværksmødet starte med en ide-debat, hvor der brainstormes om formål med aktiviteter, altså hvad formålet med et klubsamarbejde skal være, fx trænerudvikling, og hvilke aktiviteter, der bedst understøtter dette formål.

Netværksmøderne er gratis og vil vare 2-3 timer og kan altså afvikles på en hverdagsaften. Deltagelse sker på forudsætning af, at hver forening møder op med minimum to aktive deltagere og at man er indstillet på samarbejde med andre foreninger.

Alternativt kan klubber, der allerede har fundet sammen, kontakte DBTU for at holde et igangsætningsmøde. 

Slutproduktet af netværksmødet er: En godt beskrevet aktivitet, med overblik over, hvad der skal til for at gennemføre den.

Ud fra aktivitetens formål og omfang, vil der være mulighed for at søge DBTU om et økonomisk bidrag til at sikre gennemførelsen af aktiviteten.

 

Er du interesseret i et netværksmøde nær dig, så kontakt udviklingskonsulent Jeppe Damsgaard på mail eller 43 26 21 17.