Kontrakter

Standard kontrakt, der forebygger problemer i forhold til ophavsrettigheder i forbindelse med foreningens hjemmeside.

Standardvedtægter. En god start for nye foreninger. Klik her

Seneste versioner af nedenstående materialer findes på Danmarks Idræts Forbunds hjemmeside -> Råd og Viden -> Jura.

• Foreningsvedtægter (se under foreningens vedtægter)
  Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægt.

• Standardkontrakt for lønnede trænere/ledere (se under ansættelser)

• Standardkontrakt for ulønnede trænere/ledere (se under ansættelser)

• Vejledning til kontrakter for lønnede/ulønnede trænere/ledere (se under ansættelser)

• Anden juridisk rådgivning

Seneste version af standardkontrakt for sponsoraftaler kan du se her