Ledere & Trænere

Er du bekymret for et barn, så del din bekymring

Er du som leder eller træner bekymret for et barn og viser barnet tegn på mistrives, så er der hjælpe at hente i Ankestyrelsens nye kampagne ”Del din bekymring”. Kampagnes budskab er, at det at dele bekymringen er et udtryk for omsorg. Du kan læse mere her

Materialer fra DBTU

Rekrutteringsfolder
Folder hvor klubberne selv kan indskrive kontaktinformationer til brug til rekrutteringsaktiviteter i lokalområdet. 

DBTU logo til download
Du kan downloade DBTU logo her. Ønsker du DBTU's logo i et andet format, kan rekvireres ved henvendelse til dbtu@dbtu.dk

Teknikmærke
En sjov og spændende måde at lære bordtennispillets finesser, som anbefales til alle trænere. Teknikmærkerne (Guld, Sølv og Bronze) kan rekvireres via DBTU's webshop her. - se også pjecen Vejledning til Teknikmærker her (pdf)

Bordtennis - en legende tilgang (pdf)
Inspirerende materiale målrettet folkeskolens 3.-5. klassetrin

Bordtennisøvelser (pdf)
Kompendium til DBTU's kursus Bordtennisøvelser- inspirationskilde og opslagsværk for bordtennistrænere.

DBTU's kursusmateriale
På DBTU's Webshop kan du finde et bredt udbud af DBTU's kursusmateriale, aktivitetshæfter mv. Materialerne kan både downloades gratis (i lav opløsning) og rekvireres som trykte materialer.
Se DBTU's kursusmateriale her
SommerBordtennis - en vej til fastholdelse (pdf)

Materialer fra Danmarks Idræts-Forbund
Seneste versioner af nedenstående materialer og informationer fra Danmarks Idræts Forbund findes på DIF’s hjemmeside her

Forsikringer
Alle DIF’s specialforbund og medlemsforeninger er automatisk dækket af nogle fælles, kollektive forsikringer, som DGI og DIF har tegnet i Tryg. Du kan læse mere her

Moms og Momsfritagelse
De fleste amatøridrætsforeninger kan normalt helt slippe for at være momsregistreret. Det kan du læse om i pjecen ’Fri for moms’
Hvis din forening derimod har valgt at være momsregistreret, er det momslovens almindelige regler, der gælder. Det kan du læse om i pjecen ’Moms’.

Seksuelle krænkelser
Hvad kan foreningen gøre for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge, hvad siger børneattestloven, og hvordan rådgiver DIF i konkrete sager? Digitale børneattester. Klik her

Skat og godtgørelsestakster
- en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kassere, trænere, instruktører, m.fl. Her finder du også information om de takster, hvorefter idrætsforeninger kan udbetale skattefri godtgørelse til foreningens Ulønnede medhjælpere f.eks. hjælpere, trænere m.v. Klik her

Frivillighedstjek.dk
Webportal målrettet idrætsforeninger, der bygger på frivillig arbejdskraft.
Formålet med portalen er at give dig og din forening idéer og praktiske værktøjer til at anerkende, lede, fastholde og rekruttere frivillige. Klik her 

Idræt for alle børn
Projekt ’Idræt for alle børn’ hjælper børn af økonomisk vanskeligt stillede forældre. Børn skal kunne dyrke idræt i fritiden, selv om forældrene ikke har råd. Tusindvis af børn står lige nu udenfor og ønsker at komme ind i idrætsforeningerne og være aktive sammen med kammeraterne. Lige som nogle børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at kunne blive i idrætten. For hvert Procter & Gamble produkt, der bliver solgt i føtex i udvalgte uger om året, går én krone til projektet. Forældre skal kontakte den lokale idrætsforening, hvis de ønsker økonomisk støtte til barnets medlemskab eller lignende. Kun idrætsforeningen kan søge om støtte hos Danmarks Idrætsforbund (DIF). Ikke enkeltpersoner. Læs hvad der gives støtte til her