Merit

Har du ikke en Basistræner-uddannelse og ønsker at søge merit for din trænererfaring og tidligere uddannelser, så indsend meritapplikationen til sekretariatet. Send til jld@bordtennisdanmark.dk inden d. 6. oktober 2020.
Meritten kan søges løbende og behandles af meritgruppen, der før lå under Uddannelsesudvalget.
Meritapplikation

Får du merit får du adgang til BTDK's Opgraderingskursus. Se hvornår næste kursus afholdes på bordtennisportalen. Samtidig bliver du indplaceret på et trænerniveau (Trin 1-4) ud fra meritudvalgets vurdering, på betingelse af deltagelse på Opgraderingskurset.

Se også bestyrelsens direktiv for krav til træneruddannelse for klubber, der deltager i DT.