Brikkerne er ved at falde på plads

Dato: 
21.05.2020

- i senior-DT for sæson 2020-2021.

Vi lægger ud med den korte udgave af konsekvenserne ved de seneste holdtrækninger:

Dameliga: B 75 har takket ja til den ledige plads da Roskilde trak deres hold.
Der spilles ikke kvalifikation til kvindernes 2. division.
2. division Hr: Amager 2 rykkes op i kreds 1.
2. division Hr: Sisu/MBK rykkes over i kreds 2.
3. division Hr: Vestegnen rykkes tilbage i kreds 1.

For de interesserede følger nedenfor en mere detaljeret redegørelse for de valg Turneringsgruppen har truffet som følge af de seneste holdtrækninger.
I forbindelse med tilmelding af hold og planlægning af den kommende sæson, har vi denne gang oplevet usædvanligt mange holdtrækninger.

  • Hold er trukket i Bordtennisligaen, 1. Division og 2. Division.
  • Et hold er trukket ud af turneringen som følge af manglende fremmøde.
  • Et hold trak sig fra 3. Division umiddelbart inden turneringsstart.

Det vil sige, at der skal ske oprykning af i alt 8 hold fra de tidligere lokalunioner, mod 4 normalt. Så mange ekstra hold lægger naturligvis pres på de principper vi tidligere har valgt at bruge i forbindelse med op- og nedrykningen. Der vil uden tvivl opstå situationer hvor beslutningerne måske kan være svære at følge, eller at en klub føler sig forbigået. Corna-situationen hjælper formentlig ikke ligefrem på forståelsen.
Vi har derfor i flere omgange forsøgt at forklare principperne og forudsætningerne for de beslutninger, som er truffet.

Første gang var umiddelbart efter turneringsstoppet, hvor Bestyrelsen fastlåste den aktuelle stilling som sæsonens slutstilling. Op- og nedrykningen blev gennemgået i detaljer på side 2 af det i nyhedsindlæg af 27. marts 2020 vedlagte bilag. Læs her

I forbindelse med fastlæggelse af konsekvenser ved Dragørs og Silkeborgs holdtrækninger, modtog vi flere spørgsmål omkring de beslutninger som blev truffet og på Facebook dukkede også kritiske spørgsmål op. Vi har forsøgt at redegøre for principper og grundlag for beslutningerne ved et svar på Facebook. Læs her. (i tråden "Amager rykker op i 1. division)

Med den seneste holdtrækning i 1. division, er det ikke længere muligt at fastholde de principper som har været gældende gennem hele forløbet, og som Turneringsgruppen har anvendt i en årrække.

Beslutning om konsekvenserne har senest været forbundet med en del udfordringer og forskellige scenarier har været i spil. For at undgå diverse spekulationer, har vi derfor i denne noget usædvanlige situation valgt at redegøre mere detaljeret for beslutningerne og årsagen til disse.

Konsekvenserne for de mange holdtrækninger slår kraftigst i gennem i. 3. Division hvor der skal findes 4 ekstra hold ud over de 4 normale oprykkere.

3. division består pt. af fem hold som ikke er oprykningsberettigede, syv oprykkere fra lokalunionerne samt fire nedrykkere fra 2. division. Turneringsgruppen har vurderet at det ikke er rimeligt overfor rækkens øvrige hold, at oprykkere fra Danmarksserierne rykker direkte op i 2. division.

I forbindelse med fastlæggelse af den ledige plads i 2. division, har følgende hold været i betragtning.

  • Amager 2 som vinder af 3. division kreds 1.
  • Esbjerg som nedrykker fra 2. division kreds 2.
  • Virum 3 som nedrykker fra 2. division kreds 1.
  • Og som sidste hold Virum 2, som blev trukket ud af turneringen i 1. division som følge af manglende fremmøde til en samling.

Turneringsgruppen har vurderet at generelt skal en oprykker prioriteres højere end en nedrykker, når der er tale om ekstraordinære oprykninger som i dette tilfælde. Dermed er Corona-situationen og
”hvis og hvis ….” ikke i spil.

Turneringsgruppen fandt det ikke rimeligt, at et hold som er trukket ud af turneringen, som følge af en overtrædelse af reglementet, kan indtræde i Danmarksturneringen igen, blot i en lavere række – også selv om Virum 2 formentlig ville kunne stille med et meget stærkt hold.

Det vil sige at Amager 2 tildeles den ledige plads i 2. Division.

Viby vil muligvis se sig forbigået når Amager 2 tildeles pladsen. Her er det vigtigt at have for øje, at situationen var anderledes og de valgte principper for op- og nedrykning stadig kunne følges på daværende tidspunkt.

En ikke uvæsentlig parameter i forbindelse med planlægning af kampprogrammet er økonomien for klubberne. Det er forbundet med uforholdsvis store omkostninger at flytte 3 sjællandske hold til en samling i Jylland, hvor to sjællandske hold endda møder hinanden i hver sin runde.

Turneringsgruppen har derfor besluttet at Sisu/MBK flyttes til kreds 2 og Amager 2 indtager pladsen i kreds 1. Dermed bliver 2. division opdelt i “rene” vest og øst hold, hvilket får betydelig positiv indflydelse på holdenes økonomi.

Turneringsstrukturen medfører at der kan opstå en situation hvor ét “østhold” spiller i “vestkredsen”. Det er sket flere gange. I denne ekstraordinære situation har vi vurderet, at der ikke kan ses bort fra de medfølgende udgifter. Som følge af Corona-situationen kan det ikke afvises, af flere klubber allerede er påvirket økonomisk.

Ved valg af hold til 3. Division har lokalunionerne meddelt, at det er vanskeligt at finde flere reserver, eller at man ikke vil indstille flere reserver. Dermed er kun tilbage at se på nedrykkerne fra 3. division, som er Tateni og Vestegnen. Tateni har meddelt Turneringsgruppen, at man er indstillet på at deltage i 3. division kreds 1.

Turneringsgruppen har ikke fundet vægtige argumenter for at vælge det ene hold frem for det andet. Alle argumenter syntes lige gode/dårlige.

Når spørgsmålet drejer sig om Vestegnen, har Kim Holm Pedersen erklæret sig inhabil. Da beslutningen ikke bør træffes af én person, og på sådan et ufuldstændigt grundlag, har Turneringsgruppen besluttet at den ledige plads skal afgøres via en uvildig lodtrækning foretaget af sekretariatet.

Resultatet af denne lodtrækning medfører, at Vestegnen tildeles pladsen i 3. division.

Afslutningsvis vil Turneringsgruppen knytte et par bemærkninger til hele forløbet.

  • Det er grænsende til pinligt, at så mange klubber trækker deres hold. Det gør det næsten umuligt at op- og nedrykning sker på ens vilkår.
  • Turneringsgruppen kan dog se, at holdtrækningerne formentlig skyldes mange klubskifter af de bærende kræfter på holdene, hvilket næppe kan lastes de klubber som må vælge at trække holdet, da fortsat deltagelse med de resterende spillere formentlig ikke giver sportslig berettigelse i rækken.
  • Samtidig vil Turneringsgruppen takke alle oprykkerne for en meget hurtig positiv tilbagemelding. I næsten alle tilfælde har vi fået accept inden for 5 min. Alle hold var klar til at løfte den opgave.

På trods af en meget vanskelig start på turneringsplanlægningen håber vi at alle klubber og spillere vil acceptere de valg og ikke mindst frie skøn (ref. §32 stk. 2) som Turneringsgruppen har foretaget i forbindelse med op- og nedrykningerne.

Forfatter: 
Torsten Sejr Hansen, Turneringsgruppen
Kontaktperson: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 
27 26 06 09