Budget og vækstmål for 2020 i BTDK

Kategori: 
Dato: 
09.11.2019

- alle ledere er velkomne! HUSK: Tilmelding senest nu på tirsdag.

Billedet er fra ledergruppemødet den 12. maj 2019. Foto: Privat.

På Scandic Odense forsætter Ledergruppen arbejdet i den nye struktur med at træffe beslutninger om budget 2020 og fremtidig finansiering samt vækstmål og vækstindsatser.

Ledergruppen der består af bestyrelsen, repræsentanter fra alle 9 regioner samt repræsentanter fra enkelte faggrupper mødes fredag 15.11.19 kl. 18 på Scandic i Odense til en spændende drøftelse af Bordtennis Danmarks udvikling i den nære fremtid. Ungdomsvækst er øverst på dagsorden i drøftelserne og de efterfølgende beslutninger om budget og vækstmål.

Ledergruppen begyndte allerede drøftelserne om ungdomsvækst og vejen dertil på strategiweekenden i Svaneke sidst i september. Siden har der været møder i alle regionerne, hvor Ledergruppens ideer har været til diskussion, og de regionale ledere har givet deres input til det videre arbejde i Odense. Det er afgørende for at finde bære dygtige løsninger, at mange klubledere får indsigt i tankerne om Bordtennis Danmarks udvikling med mulighed for at få indflydelse på, hvordan udviklingen gribes bedst an.

Fremtidige kontingenter

Et vigtigt punkt på dagsorden på ledermødet om ca. en uge i Odense er som allerede nævnt budget 2020. Under dette punkt kommer der spændende og nødvendige drøftelser af fremtidige kontingenter og licenser og hvilket niveau, der er rimelige, for at BTDK’ medlemmer ikke oplever, at det er for dyrt at spille bordtennis. Og samtidig er der behov for en økonomi til at drive den regionale klubudvikling, der skal til for at skabe ungdomsvækst de kommende år.

Ledermødet er for alle

Fra fredag den 15.11 kl. 18 frem til frokost lørdag den 16.11 kl. 13.30 arbejder ledergruppen koncentreret med at udarbejde budget, finansieringsmodel og vækstmål. Herefter inviterer vi alle interesserede klubledere til at deltage fra kl. 13.30 og resten af dagen til og med middag kl. 18.30. Her får man indsigt i Ledergruppens overvejelser om potentielle beslutninger, og man får mulighed for indflydelse gennem konkrete drøftelser med ledergruppen.

Beslutningerne på dette ledermøde i Odense er afsættet for det videre regionale arbejde i 2020. Hver region mødes i januar og drøfter egne vækstmål og indsatser, som man vil samarbejde om i 2020 på tværs af klubberne, med hjælp fra BTDK’ medarbejdere. Dette skrives ind i en såkaldt vækstaftale, der indgås mellem Ledergruppen og klubberne i hver region, der bliver omdrejningspunktet for dialog og samarbejde.

Tilmelding til budgetseminar i Odense:

Tilmelding kan ske til Martin Lundkvist på mail: mlu@bordtennisdanmark.dk

Forfatter: 
Ledergruppen/Martin Lundkvist, Direktør i BTDK
Kontaktperson tlf.: 
40 70 99 99
Kontaktperson e-mail: