Der er noget under opsejling

Dato: 
28.11.2019

- i ungdomsafdelingerne rundt omkring

"Det vrimler med ungdomsspillere", "Hold nu op, det vælter ind med nye talenter", "Medlemsstop for ungdom", er bare nogle af de citater man kan finde på bordtennisklubbernes facebooksider for tiden.

Vi træder som bekendt ind i en tid, hvor der med en ny struktur i Bordtennis Danmark, vil arbejdes med en nye tilgange til indsatsen for ungdomsvækst. Det ser dog ud til, at flere regioner allerede er tyvstartet på denne vækst. Fra Sjørring over Sisu og til Brønshøj beretter klubledere og -trænere om influx af nye ungdomsmedlemmer, der strømmer til for at prøve vores sport af. 

Og mens man selvfølgelig ikke kan andet end glædes, så kommer det, at dømme efter opslagene på Facebook, lidt bag på klublederne, der til spørgsmålene "hvad har I gjort?" generelt svarer "ikke noget usædvanligt!". Bag svaret ligger der dog nogle konkrete handlinger og fokuspunkter, der går igen flere steder. 

"Vi har aldrig gjort så lidt ud af PR omkring vores hold som nu. Vi har reelt droppet fokus på vores bedste hold. Til gengæld har vi fået to gode og afbalancerede trænere. Dette og et bud på rygtet om en god træning, er vores bud. Måske er det bare tilfældigheder eller held. Men vi nyder det." siger en klub, der altså fremhæver, at de eksisterende ungdomsmedlemmer måske fungerer som en slags ambassadører for det gode trænings- og klubmiljø og via mund-til-mund trækker nye medlemmer til.

"Udover de traditionelle PR- og SoMe-kanaler, så har vi fået en super god og engageret ungdomstræner. Men vi har også haft succes med at forære aflagte bordtennisborde til de lokale SFO'er, hvor de er blevet et hit." skriver en anden klub, der altså både benytter Facebook og lokale medier, arbejder på at skabe et godt klubmiljø med en engageret ungdomstræner, samt forsøger at gøre sporten mere synlig lokalt med opstillede borde.

"Vi laver pt heller ikke så meget promovering på Facebook, men der kommer løbende nye til, flest 12-13 årige. De helt små - årgang 10/11 - spørger vi om ikke de har en kammerat der skal med. Vi har på den konto fået 6 ekstra forbi hvoraf nogle er blevet. Nu har jeg en lille gruppe på 8 minipuslinge. Det er over 10 år siden vi havde det." Fortæller en tredje klubleder, hvor det igen er mund-til-mund-metoden, der fremhæves, men også deltagelse i Skole-OL og brug af Facebook i den forbindelse. 

Vellykket ungdomsrekruttering - er det noget nyt?

Det korte svar er: Nej.

Ungdomsrekruttering er ikke et nyt tema. For mange klubber er det en tilbagevendende arbejdsopgave efter hver sommerpause. Der skal lægges en indsats og skaffes medlemmer, der skal erstatte det frafald der forekommer henover sommeren i mange klubber. De fleste klubber har været dygtige til at udføre dette arbejde, men det er hårdt og kan være demotiverende for lederne at skulle starte forfra år efter år, i stedet for at bygge ovenpå. 

Et godt eksempel på dette er en uofficiel gennemgang, udført af en frivillig, af gennemstrømningen af ungdomsmedlemmer på et år i de fynske klubber. Her kom i omegnen af 1000 børn og unge igennem klubberne, men ved den årlige medlemsregistrering var ungdomsmedlemstallet blot ca. 350. Potentialet for medlemsvækst eksisterer i hvert fald, hvis man ser på antallet af børn, der er i berøring med bordtennis. 

Men hvad er vækstpotentialet egentlig for en størrelse? Er potentialet kun afgjort af, hvor mange børn, der er i berøring med sporten, eller spiller andre faktorer ind på potentialet? Handler vækst udelukkende om at få så mange børn igennem svingdøren som muligt, så skal nogen af dem nok hænge ved? Eller er det gode faciliteter og træningstider? Er det en stærk økonomi? Dygtige og engagerede trænere? Eller en stærk frivillig organisation? Eller måske er alle delene afgørende for om vækstpotentiale er tilstede, og om man kan lykkes med at vækste på lang sigt (altså over flere år).

Forhåbentlig giver den nylige tilgang af ungdomsmedlemmer (og 60+'ere, ej at forglemme) anledning til at tænke mere strategisk over, hvad vækstpotentiale er, hvad vi gør nu og hvad vi kan gøre anderledes (allesammen), for at sikre, at nye medlemmer får og bevarer lysten til at blive i klubben på den lange bane, som motionsspillere, ledere, frivillige, trænere og/eller elitespillere. 

Med den nye struktur er vi, her på kontoret i hvert fald, gået i gang med at kigge indad (og udad) og reflektere over, hvordan vi bedst kan hjælpe de regionale vækstteams - og derigennem klubberne - med at finde vej til at opfylde det vækstpotentiale, der i hvert fald ser ud til at være på antallet af børn, der prøver sporten af. 

Forfatter: 
Jeppe Damsgaard
Kontaktperson: 
Jeppe Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262117