Er vi med i fase 3 eller hvad?

Kategori: 
Dato: 
16.05.2020

- nyt fra Anders Mølgaard, formand i Bordtennis Danmark.

Det spørgsmål er der rigtig mange, som har stillet den sidste uges tid. Fase 3 starter den 8. juni, og i den fremgår det, at indendørs idræts- og foreningsliv er med og så kommer tilføjelsen på baggrund af sektorpartnerskaber vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt

I idrættens verden foregår sektorpartnerskaber mellem hovedorganisationer og sundhedsmyndighederne. I vores tilfælde DIF. Jeg synes, det er indlysende, at bordtennis er inkluderet fra starten og det er vist heller ikke gået DIF’s opmærksomhed forbi - altså at vi er klar og bør inkluderes, og at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. På samme måde som jeg er sikker på, at de tre medlemmer af DGI’s bordtennisidrætsledelse er aktive i deres kommunikation med DGI-formand Charlotte Bach og direktør Troels Rasmussen for at sikre, at bordtennis er top of mind i den anden store hovedorganisation.

Irriterende nok for os har man i DIF valgt en forhandlingsstrategi, hvor man ønsker at gøre forhandlingerne og udarbejdelse af retningslinjer omkring fase 2 (åbning af udendørs idrætter) helt færdige, inden man vil forholde sig til fase 3. DBU var den helt afgørende part i fase 2, og det er forståeligt nok qua deres størrelse og store samfundsbetydning, men det holder jo ikke os tilbage for at presse på for at gå i gang med at kigge på fase 3 og dermed forholdene omkring de indendørs idrætter. Der er vi heldigvis nu, og jeg forventer, at der kommer skred i den del nu i kommende uge.

Min forventning er klar - bordtennis skal med i fase 3 fra starten. Det troede jeg slet ikke var realistisk for to uger siden, da jeg skrev sidst, men det gør jeg nu. Vi skal med i den sektorpartnerskabsaftale som en af de idrætter, der kan starte op igen 8. juni.

Der vil selvfølgelig blive nogle begrænsninger, og der skal udarbejdes retningslinjer, og det skal vi arbejde videre med frem mod åbningen. Det skal ske indenfor rammerne af det sundhedsmæssigt forsvarlige. Og her er jeg helt bevidst om, at der kan ligge en stor og reel udfordring omkring vores klublokaler ude lokalt.

Vi er i de fleste tilfælde afhængige af, at lokaleejerne giver os adgang, og at de tager ansvar for, at der ved aktiviteten kan overholdes de opstillede hygiejniske retningslinjer. Og det vil i praksis ofte være kommunerne eller selvejende haller. Det hjælper ikke noget, at der åbnes for bordtennis, hvis ikke der åbnes for bordtennislokalet.

Her kan jeg kun opfordre til, at I ude i klubberne er opmærksomme omkring dette, og er klar til at gå i dialog med dem, som administrerer adgangen til jeres lokaler.

Til sidst et par ord omkring den professionelle idræt, som der også er åbnet delvist op for. Det har været en rodet affære, og der har manglet klare linjer efter vores statsminister kom med en ikke helt gennemtænkt udtalelse om, at der blev åbnet for de professionelle atleter. For hvem gælder det?

Umiddelbart har man sat kriterierne op som følger: Man skal have minimum 60% af sin indtægt fra udøvelsen af sin idræt. Dernæst skal man enten være inkluderet i en Team Danmark atletkategori eller man skal have niveau til at blive udtaget til OL/PL i sin idræt. Eller man dyrker en idræt, hvor hovedparten af eliten lever af indtægterne fra idrætten. Det sidste åbnede vel for den øverste række i badminton. Vores allerbedste spillere er i gang igen, men der er tale om en meget lille gruppe, som lever op til ovenstående, selvom man med rette kan sige, at vi har en del flere unge spillere, for hvem bordtenniskarrieren er deres liv og deres hovedbeskæftigelse.

De bedste hilsner

Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: