Holbæk og Roskilde

Kategori: 
Dato: 
24.10.2012

- klubsamarbejde; træner søges...

Der findes mange forskellige opgaver og aktiviteter, som klubber kan samarbejde om – og mange forskellige måder, man kan gøre det på.

At redde en ungdomsafdeling
Kort før sæsonstart 2012 stod Holbæk BTK i den situation, at klubbens tre ungdomstrænere gennem mange år, ikke længere havde mulighed for at varetage ungdomstræningen i Holbæk BTK. Gode råd var dyre og selvom forældrene bakkede op om en nødløsning omhandlende en forældreturnusordning, hvor forældrene sørgede for at være til stede, så børnene kunne spille, så var der enighed om, at det bestemt ikke var en optimal løsning. Uholdbarheden blev meget synligt ved sæsonstart, hvor ungdomsgruppen var skrumpet fra ca. 45 ungdomsspillere til 25. Flere forældre havde valgt at melde deres børn ind Roskilde Bordtennis, BTK 61 på trods af den længere transporttid til og fra træningen.
Roskilde bordtennis, BTK 61 reagerede på tilstrømningen af Holbæk spillere og tilkendegav klubbens holdning om, at begynder bordtennis skal dyrkes i nærområdet og at flere klubber i et område styrker det bordtennismæssige niveau via øget og sjovere konkurrence. Herved var basis for et samarbejde lagt.

Samarbejdet er dog ikke uden udfordringer – Holbæk BTK og Roskilde bordtennis, BTK 61 ligger i forskellige kommuner og derfor er der naturligvis kommunemæssige forhold, der skal tages hensyn til, hvorfor muligheden for, at Holbæk BTK optages som ægte satellit klub under Roskilde ikke er muligt. Muligheden for at oprette en ny klub til at varetage ungdomsarbejdet i Holbæk blev også vendt, men blev hurtigt forkastet, da det arbejdsmæssigt ville kræve ekstra frivillige til at varetage bestyrelsesarbejdet i tre og ikke to klubber.

Løsningen skulle derfor findes udelukkende i udfordringen, hvilket resulterede i, at Roskilde bordtennis BTK 61 har tilkendegivet, at de fremadrettet vil stille trænere til rådighed, så der fortsat kan dyrkes ungdomsbordtennis i Holbæk også selvom det betyder, at de skal ud og rekruttere endnu en træner som vil indgå i deres stærke trænerteam. Den nye træner vi blive tilknyttet spillestedet i Holbæk og skal udelukkende varetage træningen, da alt det organisatoriske stadigt vil bliver varetaget af den tidligere ungdomstræner Thomas Kofoed og forældregruppen. Træneren vil trods tilknytningen til Holbæk BTK indgå i trænerteamet i Roskilde bordtennis, BTK 61, hvilket giver en øget mulighed for trænersparring og udvikling også i kraft af, at Roskilde bordtennis, BTK 61 netop er optaget i et BAT certificeringsforløb. Stillingen som træner i Holbæk BTK er slået op i træner/spillerbørsen.

Det er ganske tydeligt, hvad udbyttet er for Holbæk BTK; ungdomsafdelingen fortsætter til stor glæde for spillerne og deres forældre og hvem ved… Måske er det stadigt muligt at generhverve nogle af de 20 spillere, der meldte sig ud i forbindelse med udsigten til at stå uden træner. Men hvad er Roskildes interesse i dette klubsamarbejde? For det først er løsningen et udtryk for et socialt ansvar, en kærlighed til sporten og ønsket om, at så mange som muligt kan dyrke vores fantastiske sport – i dette tilfælde bliver bordtennis tilgængelig i nærområdet, børnene kan selv transponere sig til træningen, hvilket ganske sikkert har betydning for om de 30 Holbæk børn, der pt. står på ventelisten bibeholder lysten til at prøve kræfter med bordtennissporten.

Men løsningen kan også styrke begge klubber og ungdomsbordtennis generelt – et tæt samarbejde åbner op for at lave både trænings- og turneringshold, der passer bedst muligt til alder, niveau og motivation, hvilket alt andet lige er givende både i forhold til udvikling og fastholdelse. Ligesom samarbejdet skaber mulighed for at lave fælles træninger og måske weekendsamlinger for de forskellige aldersgrupper eller køn. En mulighed, der opstår fordi Holbæk BTK har rådighed over spillelokalet alle ugens dage, dog med hensyntagen til klubbens seniorafdeling og et enkelt gymnastik hold og derved kan Roskildes lokalemæssige ressourcer forbedres.

Og måske - hvem ved - kan samarbejdet resultere i at begge klubber tager godt imod DBTU’s kommende koncept slagstyrke 60, så også de ældre i begge byer får glæde af det tætte klubsamarbejde.


Forfatter: 
Annette Westermann
Kontaktperson: 
Annette Westermann
Kontaktperson tlf.: 
43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: