JBTU indkalder til ekstraordinært rep.-møde

Dato: 
27.05.2020

- hvor der stilles forslag til unionens opløsning

Jysk Bordtennis Unions bestyrelse har indkaldt unionens klubber til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Som konsekvens af at der i dansk bordtennis er lavet ny struktur, hvor Dansk Bordtennis Union (DBTU) er blevet til Bordtennis Danmark, og at der dermed er lagt op til en anden både regional og national struktur og opgavefordeling, så foreslår JBTUs bestyrelse, at Jysk Bordtennis Union opløses. 

Samtidig stilles der forslag om, at JBTU's midler overdrages til BTDK. I forslaget står endvidere, at midlerne vil blive bestyret af en komité, der skal sikre at de kommer jysk ungdomsbordtennis til gode.

Læs nyheden på JBTU's hjemmeside her og indkaldelsen, med tilhørende forslag, til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde her.

Forfatter: 
Jeppe Damsgaard