Konkrete datoer for genåbning af indendørsidrætten

Dato: 
23.03.2021

Genåbningen af indendørsidrætten sker over tre etaper

Nedenstående er uddrag fra en artikel på www.dif.dk. Læs hele artiklen her.

Planen for genåbning af indendørsidrætten sker i følgende tre etaper: 

  • Den 21. april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.
     
  • Den 6. maj åbnes indendørs idræt for voksne over 18 år med coronapas. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.
     
  • Den 21. maj åbnes med coronapas de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser.

 

Hvad er et coronapas?

Som det kan læses ovenfor, bygger en stor del af genåbningen af det danske samfund, herunder også indendørsidrætten, på indførelsen af et coronapas.  

Et coronapas vil i udgangspunktet være digitalt og vil rumme oplysning om:

  • Tidligere påvist smitte med COVID19
  • Negativ PCR-test inden (svaret må max være 72 timer gammelt)
  • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset vil i første omgang kunne findes via sundhedsplatformen, MinSundhed, men fra slutningen af maj forventes det, at der lanceres en særskilt app til formålet.

Coronapasset indføres som en midlertidig foranstaltning som led i genåbningen af Danmark. 

Læs mere om coronapasset her.