Netværksmøde: Dygtig klubledelse

Kategori: 
Dato: 
02.11.2018

- For klubber, der gerne vil have fundamentet på plads

Der har fra DBTU's side været stort fokus på, at klubbernes trænere skal dygtiggøre sig, så de kan sikre en stor fastholdelse af børn og unge og nogle gode udviklingsmiljøer rundt om i klubberne. Dette fokus ændres der ikke ved, men til gengæld skal klubtrænerne bakkes op af dygtige klubledere, der har styr på driften af klubben og har overskud til at tænke udvikling frem for at træde vande.

For hvad nytter en dygtig klubtræner, hvis hans eller hendes klubledere ikke skaber de bedste forudsætninger for at udvikle et godt træningsmiljø?

Derfor vil DBTU afholde netværksmøder med det formål at hjælpe klubledelser med at skabe et stærkt fundament for klublivet i deres foreninger.

Der skal ikke opfindes nogen dybe tallerkner, men derimod tages hånd om de mest basale ting en klubleder har mellem hænderne.
Netværksmøderne vil foregå i små samlinger af klubber og hjælpe hver enkelt klub med at:

  • Skabe et overblik over driftsopgaverne.
  • Gøre det nemmere at uddelegere, så ikke en person sidder med det hele.
  • Gøre det mere gennemskueligt, hvilke opgaver, der skal løses, hvornår og af hvem.
  • Få indblik i, hvilke områder, der skal fokuseres mere på i den nærmeste fremtid.

Hvis ovenstående løses godt, kan det blive en springbræt til nemmere rekruttering nye frivillige pga. den øgede gennemskuelighed.

Formålet med at afholde små samlinger er at give klubberne mulighed for at:

  • Lære mere om, hvordan andre klubber gør.
  • Danne relationer, der i fremtiden kan komme til gavn.
  • Starte samarbejde med naboklubber, på forskellige områder.

Netværksmøderne er gratis at deltage i, men det er vigtigt at de enkelte klubbers bestyrelser (og andre relevante parter) deltager med så mange deltagere som muligt. Møderne vil blive afholdt som aftenmøder af ca. 3 timers varighed og kan arrangeres på efterspørgsel. Ved du allerede, at din klub er interesseret, så tag kontakt til udviklingskonsulent Jeppe Damsgaard på nedenstående oplysninger.

Kontaktperson: 
Jeppe Lindhardt Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262117
Kontaktperson e-mail: