Ny sæsons aktiviteter

Dato: 
18.12.2018

- er nu fastlagt af Kalendergruppen.

Kalendergruppen har fastlagt den overordnede kalender for sæsonen 2019-2020 og Turneringsudvalget har efterfølgende fastlagt spilleweekenderne for alle DT-rækker.

Den overordnede kalender samt en oversigt over DT-weekenderne er vedhæftet denne mail.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt, at endeligt fastlægge samtlige aktiviteter på kalenderen. Følgende forudsætninger er derfor gældende:

 • Terminer for senior VM i Busan er ikke endelig fastlagt. Flyttes VM, kan dette medføre ændringer på kalenderen. Det er dog TU’s forventning, at VM primært kan få indflydelse på kampdatoer i Stigadivisionen. Skulle det blive nødvendigt at rykke DT-terminerne som følge af senior VM, har TU en klar forventning om at klubberne vil deltage aktivt i en løsning af den udfordring.
 • Program for landskampe foreligger endnu ikke. Typisk er disse kampe placeret på hverdage, hvorfor TU ikke forventer ændringer i DT-programmet.
 • Sæsonen 2019-2020 byder både på senior VM og OL. Klubberne gøres venligst opmærksom på at træningslejre i forbindelse med forberedelse til disse, og andre internationale arrangementer, ikke er omfattet af prioriteringslisten.
 • De to sidste weekender før jul, sidste weekend før senior EM samt weekenden mellem uge 7 og 8 er holdt fri for DT-runder.
 • I det omfang stævner er indmeldt, er disse medtaget på kalenderen og på bedste vis koordineret med øvrige aktiviteter.
 • Trænerkurserne til den nye træneruddannelse består af to dele. Den ene del udbydes af DIF og disse datoer er endnu ikke fastlagt. Når DIF kan udmelde terminer for denne del af trænerkurset, vil UDDU indmelde disse på kalenderen. Hvis terminer er sammenfaldende med DT-runder, vil gebyrfri kampflytning jf. referat fra TU-møde d. 15. november 2018 kunne opnås, dog kun i 1-3. division i den kommende sæson. I det omfang planlægningen tillader, forventes at klubberne respekterer de DT-fri uddannelsesweekender.
 • Alle senior DT-rækker er forudsat bestående af 8 hold jf. Turneringsreglementet. I de seneste sæsoner har TU ændret rækkestørrelsen i dame og ungdomsrækkerne når oversigten over de tilmeldte hold lå klar. Ændres rækkestørrelsen igen i disse rækker, kan det medføre at spilledage udgår men også at enkelte spilledage tilføjes. Ungdomsrækkerne kan endvidere samles til én landsdækkende række.
 • I damerækkerne er forudsat to kampe om lørdagen og én kamp om søndagen.  Afhængig af antallet af tilmeldte hold kan dette ændres til også to kampe om søndagen.
 • Dame 1. division og pigerækken spiller som udgangspunkt ikke i de samme weekender, da flere spillere kan være tilmeldt i begge rækker.
 • Juniordivision og Drengedivision spiller ikke samtidig med 1-3. division, da flere spillere kan være tilmeldt i begge rækker. Det er ikke muligt at inkludere Elitedivisionen.
 • Af hensyn til fleksibiliteten og booking af spillelokaler, er i herrerækkerne afsat mindst én ekstra spilleweekend end nødvendigt.
 • Klubberne i Stigadivisionen har i en periode drøftet en ny turneringsstruktur for sæsonen 2019-2020. De første spæde udkast er netop fremsendt til TU for orientering. Forslaget ændrer på turneringsstrukturen i både Stigadivisionen og 1. division. Forslaget medfører umiddelbart behov for én eller to ekstra spille weekender i foråret 2020. Alternativt spilles 1-2 kampe søndag eller på hverdage, hvis det geografisk er muligt. TU skal i den nærmeste fremtid have en drøftelse med klubberne vedrørende forslaget til den nye turneringsstruktur samt afvikling af de ekstra kampe.

Som det klart fremgår af kalenderoversigten, er kalenderen allerede fyldt op og nødvendige ændringer og tilføjelser vil medføre et vist overlap med andre aktiviteter. Situationen er dog ikke anderledes end den altid er på nuværende tidspunkt. Eneste forskel er, at de planlægningsmæssige udfordringer kommer ned på skrift og at samtlige klubber orienteres om disse. Med en positiv indstilling fra klubberne, er det dog altid lykkedes at sammensætte en DT-kampplan, som i videst mulige omfang også respekterer de andre aktiviteter på kalenderen.

Inden juleaften vil terminsplanen være indtastet under DBTU's kalender.
Har du spørgsmål til kalenderen for sæson 2019-2020 så kontakt Kalendergruppen her

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Kim Holm Pedersen, Turneringsudvalget
Kontaktperson e-mail: