Ny sæsons aktiviteter

Dato: 
14.01.2020

- er nu fastlagt af Kalendergruppen.

Kalendergruppen har fastlagt den overordnede kalender for sæsonen 2020-2021 og Turneringsudvalget har efterfølgende fastlagt spilleweekenderne for alle DT-rækker.

Den overordnede kalender samt en oversigt over DT-weekenderne er vedhæftet denne mail.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt, at endeligt fastlægge samtlige aktiviteter på kalenderen. Følgende forudsætninger er derfor gældende:

  • Program for landskampe foreligger endnu ikke. Typisk er disse kampe placeret på hverdage, hvorfor TU ikke forventer ændringer i DT-programmet.
  • De to sidste weekender før jul og weekenden mellem uge 7 og 8 er holdt fri for DT-runder.
  • I det omfang stævner er indmeldt, er disse medtaget på kalenderen og på bedste vis koordineret med øvrige aktiviteter.
  • I damerækkerne er forudsat to kampe om lørdagen og én kamp om søndagen. Afhængig af antallet af tilmeldte hold kan dette ændres til også to kampe om søndagen.

Som det klart fremgår af kalenderoversigten, er kalenderen allerede fyldt op og nødvendige ændringer og tilføjelser vil medføre et vist overlap med andre aktiviteter. Situationen er dog ikke anderledes end den altid er på nuværende tidspunkt. Eneste forskel er, at de planlægningsmæssige udfordringer kommer ned på skrift og at samtlige klubber orienteres om disse. Med en positiv indstilling fra klubberne, er det dog altid lykkedes at sammensætte en DT-kampplan, som i videst mulige omfang også respekterer de andre aktiviteter på kalenderen.

Terminsplanen er nu indtastet under BTDK's kalender. De internationale aktiviteter vil inden længe også være tilføjet på kalenderen.
Har du spørgsmål til kalenderen for sæson 2020-2021 så kontakt Kalendergruppen her

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Kim Holm Pedersen, Kalendergruppen og Turneringsudvalget
Kontaktperson e-mail: