Ny struktur eller kaos

Kategori: 
Dato: 
18.03.2019

- Vi giver serven op til mere indflydelse til klubberne i dansk bordtennis.

Strukturgruppen er færdig med analysen af dansk bordtennis, og der er noget at tale om. Det skal vi på ledermødet den 23.3.19 kl. 10.30 på Scandic i Odense. Den viser med al tydelighed, at DBTU med den nuværende struktur ikke har en chance for at skabe mere økonomi i dansk bordtennis, uanset hvem der sidder for bordenden.

”Vi bruger alle pengene på eliten”, ”hvad skal de gamle (BAT60+) med tilskud på ½ mio. kr., når vi står og mangler ungdom”, ”hvad får vi for de penge, vi lægger i DBTU’s og lokalunionernes kasse”? Det hører vi om og om igen, men på hørings- og dialogmøder i Aabenraa, Aalborg, Odense, Bornholm, Aarhus og Roskilde, hørte vi mange sige ”at der kun er én vej frem, det er tid til at modernisere og professionalisere dansk bordtennis.

Dansk bordtennis må være noget helt særligt

Svømmeunionen er 184.000 medlemmer i én organisation med en omsætning omkring 70 mio. og 40 ansatte, der rummer mange forskellige discipliner som vandpolo, synkron, udspring, svømning og flere andre. Der er én pengekasse, som ansvarlige folk i den samlede ledelse tager ansvaret for at prioritere til fællesskabets bedste, så alle enheder får eget budget at råde over.

I DBTU er vi så særlige, at vi må have 5 unioner til godt 8000 medlemmer, der alle udøver den samme disciplin. Vi suboptimerer økonomien i vores egne små cigarkasser og dræner fællesskabet for energi og udviklingskraft. Og det skaber ingen ekstra økonomi eller ressourcer, der kommer reel klubudvikling til gode.

Dansk bordtennis lever af tilskud fra DIF og Team Danmark og af de penge klubberne skaber sammen fra medlemmerne og lokale sponsorer. Medlemmerne må aflevere penge til dansk bordtennis (DBTU) for at spille bordtennis, og klubberne må aflevere penge til Lokalunionerne og DGI i form af kontingenter. Et planlagt tiltag med klubkontingent til DBTU er sat i bero, indtil videre.

Så det eneste vi gør, er at malke hinanden for at skaffe penge til de aktiviteter, vi gerne vil lave.

Klubberne, lokalunionerne, udvalgene og DBTU har deres egen dagsorden, især økonomisk. Selvstændig økonomi er godt, så længe vi står sammen om at finde veje til at skaffe flere til fællesskabet.

Der er to vigtige faktorer, som er nødvendige for at skaffe større økonomi i dansk bordtennis og især i lokalsamfundene:

  1. Vækst i medlemmer, større og flere klubber samt vækst i viden og kvalitet
  2. Modernisere og omstrukturere dansk bordtennis, så vi kan løfte i fællesskab.

Derfor har strukturgruppen taget initiativ til allerede nu at have udarbejdet det første oplæg til ny struktur, en struktur der betyder, at vi samles under ét tag under et fælles nyt navn, Bordtennis Danmark. Her vil vi skabe nye regionale strukturer, der sikrer øget indflydelse til klublederne, øget lokalt samarbejde om klubudvikling og fokus på værdiskabelse og medlemsvækst.

Vedlagt indlægget er links til 1.DIFs klubanalyse. 2. Strukturgruppens analyse af DBTU og 3. strukturgruppens oplæg til en ny moderniseret struktur.  

Vi ses i Odense den 23.3.19 kl. 10.30

Tilmelding til ledermødet sker ved at sende en mail til DBTU's sekretariat (peter.busck@dbtu.dk) senest onsdag den 20. marts.   

Strukturgruppen/Martin Lundkvist

 

Forfatter: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
40 70 99 99
Kontaktperson e-mail: