Ny udviklingsstrategi og nye faggrupper i Bordtennis Danmark

Dato: 
14.08.2019

- Workshops for faggrupperne den 7.-8. september 2019 - og husk tilmelding.

Hele arrangementet afholdes på Scandic Odense.

Her præsenteres Bordtennis Danmarks nye faggrupper og de strategier, der skal arbejdes med i Ledergruppen og siden bliver fundamentet i faggrupperne og i den regionale udvikling.  

Henover sommeren har vi arbejdet videre med ideer til, hvordan vi får etableret faggrupper med det rigtige fokus og indhold. Det er resulteret i bl.a. en ny udviklingsstrategi, der får en række spændende faggrupper under sig, der skal arbejde med fx træner og talentudvikling, udvikling af nye ungdomsstævneformer og events, Skole OL og skoleturnering samt klubudvikling.

Der er i alt 5 strategier, Ungdom, Digitalisering, Forretning og sponsorudvikling, Elite og en 60+ strategi, som de kommende indsatser i BTDK kommer til at tage udgangspunkt i. Dertil kommer en række eksisterende driftsindsatser i dommergruppen, veterangruppen m.fl. som fortsætter den gode indsats.

Ungdomsstrategien bliver krumtappen i Bordtennis Danmarks udvikling, og derfor den strategi med flest faggrupper under sig, som I vil kunne se, i det udarbejdede materiale. Som noget nyt er strategien for eliteudvikling indtil videre placeret som vores professionelle organisations ansvar i tæt dialog med bestyrelsen. 60+ indsatsen varetages af FU, Lis Hævdholm, Gert Jørgensen og Lene Friis og de vil have en plads i Ledergruppen.

Startskuddet til faggruppernes arbejde kommer til at foregå i weekenden den 7.-8. september. Her gennemfører vi 3 start-workshops for faggrupperne 1. Digitalisering og fremtidens turneringsafvikling, 2. Ungdomsstrategien og 3. Forretningsudvikling- og sponsorer. Programmet bliver følgende:

Digitalisering og fremtidens turneringsafvikling - Lørdag den 7.9.19 kl. 9.00-13.00. Det betyder, at alle der måtte have interesse i dette arbejde, beskrevet i materialet, er inviteret til workshop med afsluttende frokost. Det gælder de dygtige folk, der har siddet i tidligere turneringsudvalg, portalgrupper mm. ligesom vi gerne ser nye ledere med interesse for temaerne. Her vil vi drøfte de to faggruppers formål, indhold og indsatser, ligesom der skal findes en eller to gruppeledere, der træder ind i Ledergruppen.

Ungdomsstrategien – Lørdag den 7.9.19 kl. 13.30–17.30. Det betyder, at alle der ønsker at bidrage til BTDK’ ungdomsstrategi, beskrevet i materialet, og deltage i en workshop, der rammesætter den samlede vækstindsats for flere ungdomsspillere er inviteret. Her vil vi gerne se de mange dygtige folk, der i det tidligere DBTU, har siddet i uddannelsesudvalget, eliteudvalget og pigearbejdsgruppen samt nye ledere, trænere og personer med interesse for talent og trænerudvikling, klubudvikling, nye stævneformer mm. Her vil vi tage første skridt mod en rød tråd i en sammenhængende ungdomsstrategi, der siden vil være et gennemgående tema på Ledergruppens strategiseminar den 27.-29. september på Bornholm. Også i dette forum skal der udpeges ledere, der deltager i Ledergruppens arbejde. WS afsluttes med en fælles middag.

Forretnings- og sponsorstrategi – søndag den 8.9.19 kl. 9.00-13.00. Det betyder, at ledere og andre personer med interesse for forretningsudvikling, samarbejde med sponsorer og arbejde med internationale events, beskrevet i materialet, er inviteret til at deltage i en workshop. Her tager vi første skridt i et arbejde med at styrke den kommercielle del af Bordtennis Danmark, et indsatsområde der vil blive højt prioriteret af bestyrelsen, da det skal bidrage til øgede økonomiske ressourcer i BTDK.

Vi håber, at mange er motiverede for at deltage i det spændende arbejde i faggrupperne.

Tilmelding skal ske senest 5.9.19 til Martin Lundkvist på mlu@cpl.dk eller på 40 70 99 99

Bestyrelsen og Martin Lundkvist, BTDK

Forfatter: 
Bestyrelsen og Martin Lundkvist
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
40709999
Kontaktperson e-mail: