Nyt fra strukturstyregruppen

Kategori: 
Dato: 
10.01.2019

Kan vi skabe vækst og udvikling i dansk bordtennis?

På billedet fortæller Martin Lundkvist om dagens program på DBTUs ledermøde den 17. november 2018. Foto: Jeppe Damsgaard.

Torsdag den 10. januar 2019 mailes en spørgeskemaundersøgelse ud til lederne i de danske bordtennisklubber. Hermed igangsættes for alvor en analyse af de grundlæggende strukturer i dansk bordtennis samtidig med, at der afholdes dialogmøder med klublederne forskellige steder i landet. Analysen afsluttes 1. marts og resultatet fremlægges på ledermødet den 23. marts i Odense.

Analysen af dansk bordtennis har til formål at give os mere konkret viden om, hvor knasterne er for at skabe bedre forudsætninger for vækst. Med vækst mener vi vækst i antal medlemmer i alle aldre, ikke kun i 60+ målgruppen. Vækst handler også om øget viden om, hvordan vi bedst driver og udvikler vores klubber, så de kan tiltrække og fastholde flere medlemmer gennem fx et bedre samarbejde med kommunerne om faciliteter og skole-samarbejde. Vækst handler ligeledes om at øge vores økonomiske forudsætninger, for at kunne investere i bedre muligheder og støtte til klubberne.

Analysen består af en række elementer, der tilsammen skal afdække, hvordan dansk bordtennis hænger sammen organisatorisk. Nogle vil måske finde det en kende tørt at involvere sig i analyser og strukturer. Men i et hvert (bordtennis) hus er fundamentet og de bærende konstruktioner forudsætningen for udvikling og værdiskabelse. Derfor går vi grundigt til værks i denne strukturproces. Elementerne i analysen er dels nævnte spørgeskemaundersøgelse, input fra ledermøde og kommende dialogmøder med klubledere fra hele landet. Derudover interviewer vi DBTUs bestyrelse, sekretariatet, lokalunionerne og DBTUs fagudvalg for at få indsigt i arbejdsgrundlag, arbejdsformer, opgaver, roller og ansvar. Vi ser på magtstrukturer og pengestrømme, og vi taler med eksterne samarbejdspartnere såsom Team DK, DIF, DGI m.fl. Skemaundersøgelsen, dialogmøder og interviews vil give en masse input, der danner grundlag for den endelige analyse af dansk bordtennis som helhed, som præsenteres på ledermødet den 23. marts i Odense.

Spørgeskemaundersøgelsen udsendes som nævnt til klubberne torsdag den 10. januar. Det er en ganske omfattende undersøgelse, der søger at afdække klubledernes erfaringer og synspunkter på en række områder såsom fastholdelse af medlemmer, skole og SFO-samarbejde og meget andet. Så vi håber på jeres forståelse for, at vi stjæler lidt af jeres tid, for det er helt enkelt nødvendigt at få viden om forholdene ude i klubberne for at kunne præsentere en troværdig og nærværende analyse på ledermødet.

Dialogmøderne er en meget vigtig del af inputtene til analysen, for det er der, vi har mulighed for at involvere ledere, trænere, spillere og forældre og høre om deres erfaringer og udfordringer ude i klubberne. Alle der har interesse i at bidrage til udviklingen af dansk bordtennis er meget velkomne på vores dialogmøder, hvor vi også vil fortælle om formålet med strukturprocessen og om ambitionerne for vækst i dansk bordtennis.

På ledermødet den 23. marts vil strukturgruppen præsentere hovedpunkterne i analysen som oplæg til uddybende drøftelse med mødedeltagerne. Herefter tager vi hul på en konkret drøftelse af, hvilke behov vi ser i en ny struktur, der skaber forudsætninger for vækst. Drøftelsen bliver den første af tre udviklingsworkshops i foråret, hvor vi vil udfordre de strukturer, der ikke understøtter vækst og udvikle et alternativ gennem fælles dialog.
Strukturgruppen mødtes til en hel arbejdsdag lørdag den 5. januar, hvor vi forberedte de forskellige dele af strukturanalysen. Derudover havde vi lejlighed til en første indledende drøftelse af det potentiale, vi ser for vækst, baseret på de første interviews vi nåede at gennemføre inden jul. Vi kunne se mange spændende potentialer og perspektiver for dansk bordtennis, som vi ser frem til at bringe i spil sammen med jer ledere. Vi ser frem til nogle ambitiøse drøftelser på de kommende dialogmøder og på ledermødet til marts.

Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson e-mail: