Så er vi endelig nået til et punkt, hvor det generelle turneringsreglement og reglerne for DT kan offentliggøres. Processen har været lang og i perioder udfordret, men nu er vi endelig klar.

 • I løbet af sommeren har DIF afgjort sagen, hvor en klub har anket TG’s afgørelse af op- og nedrykning. BTDK’s appeludvalg stadfæstede TG’s afgørelse og DIF har gjort det samme, dog med den bemærkning at de anbefaler en præcisering af reglerne.
 • Der er sket mindre justeringer og præciseringer i det generelle reglement. Enkelte afsnit har fundet en ny plads, hvor vi har fundet det mere naturligt. Alle disse er nødvendigvis ikke markeret med rød skrift.
 • Da alle klubber nu er underlagt BTDK, har vi fundet det nødvendigt at definere, i hvilken region en hjemmehørende klub på nuværende tidspunkt kan tilmelde sig holdturneringen. Og nej, postnr. 2412 er ikke en fejl. Julemanden og dennes hjælpere kan desværre ikke tilmeldes holdturneringen. Hvordan ville det ikke se ud, hvis Julemanden fremstod slank og sporty?
 • Begrænsningen for damespillere i DT (A-licens i herre-DT og samtidig B-licens i dame-DT) er nu fjernet.
 • Tidligere indførte vi definitioner på en reserve og en ordinær spiller. Vi har endnu et begreb som ikke var defineret – nemlig den erstattede spiller. Med den nye tilføjelse, håber vi det er mere klart hvad den erstattede spiller kan og må.
 • Det er præciseret, at uanset om man afvikler turneringen som f.eks. Region Sjælland (almindelig dobbelt turnering over hele sæsonen) eller som f.eks. Region Jylland (en turneringshalvdel i efteråret og en turneringshalvdel i foråret), så er der tale om én sammenhængende turnering. Det vil sige, at man ikke starter forfra på nye hold ved forårsturneringen. Der gælder de almindelige regler for brug af spillere, reserver og nedrykning som i resten af sæsonen.
 • Det er præciseret, at trækkes et hold ud af turneringen, bibeholdes den oprindelige nummerering gennem hele sæsonen.
 • Ved brug af Prioriteringslisten, spiller det hold som anmoder om kampflytningen, på udebane.
 • Ingen kampe kan rykkes til efter sidste spillerunde – ej heller ved brug af Prioriteringslisten.
 • I tilfælde af udeblivelse, er det præciseret at det hold som står klar til afvikling af kampen skal udfylde kampsedlen, idet denne bruges til kampkontrol.
 • MEGET VIGTIGT I DT: Reglerne omkring Golden Set er justeret. Tidligere var det hjemmeholdet som fravalgte først, men da det er meget tilfældigt, hvem der står som hjemmehold ved samlinger, har vi fundet det korrekt at ændre denne regel. Det hold som først sikrer sig mindst ”uafgjort” (har vundet 50% af kampene), vælger først – og dermed sidst.
 • Ændringen i Golden Set medfører, at der er udarbejdet nye kampsedler, idet disse indeholder en kort vejledning i tilfælde af Golden Set. HUSK derfor at udskrive de nye kampsedler før første holdkamp.

I reglementet for de særlige DT-regler skal følgende bemærkes:

 • Reglerne for nedrykning i de sidste fire grundspilskampe er præciseret.
 • Reglerne for Dame-DT er helt omskrevet efter et nyt koncept aftalt med alle interesserede dameklubber. Ændringerne var vedlagt indbydelsen til den kommende sæson, og er derfor ikke ukendte for dameholdene.

Kampflytninger

 • Der kan stadig aftales gebyrfri kampflytning frem til onsdag d. 31. august 2022.
 • Selv om det stadig er muligt at flytte kampe, er kampprogrammet nu offentliggjort på Portalen.

Betaling af B-licenser

 • Sæsonen er nu skiftet på Portalen, og det er nu muligt at betale for de B-licenser der er oprettet tidligere på sommeren. Husk nu at betale disse inden første holdkamp. Det koster 30 kr. i gebyr pr. licens, hvis BTDK skal rykke for betalingen.

Tilbage er kun at opfordre til at klubberne igen får læst og gjort sig bekendt med både de nye og gamle regler, får udskrevet de nye holdsedler og får flyttet de nødvendige kampe inden den gebyrfri frist udløber d. 31/8-2022.

Turneringsgruppe DT