Nyt om arbejdet med de regionale talentmiljøer

Dato: 
18.01.2019

Omstrukturering af forbundsarbejdet

Der er sket en ændring i aftalen mellem DBTU og DIF ift. arbejdet med de regionale talentmiljøer (Spor 2), der nu vil have fokus på et lidt yngre segment end først beskrevet i DBTUs strategi. 

DBTU´s bestyrelse har arbejdet for at arbejdet i spor 2 i højere grad understøtter udvikling for en større målgruppe end oprindeligt. DIF var enige i denne nye retning på seneste evalueringsmøde i december.

Som følge af at arbejdet fremadrettet har et bredere perspektiv end "Elite" er det efter aftale med ELU, besluttet at det fremadrettede ansvar vil ligge hos administrationen og eliteudvalgets rolle vil være sparring.

I administrationen vil det være udviklingskonsulent Jeppe Damsgaard, der sammen med nyansatte Lars-Henrik Sloth, vil stå for forbundsarbejdet med Spor 2.

Lars-Henrik er ansat på deltid i DBTU fra 1. januar 2019, specifikt som administrativ koordinator for Spor 2.

Lars-Henrik er uddannet Diplomtræner under DIF, og har en 2-årig idrætsuddannelse fra Odense Universitet. Lars-Henrik er oprindelig uddannet fysioterapeut fra skolen i Aarhus, og har været en aktiv træner og leder i mange sammenhænge i Bordtennis-Danmark - herunder også som landstræner for bordtennis under Parasport Danmark (2006-2013).

Lars-Henrik og Jeppe ser frem til at fortsætte det arbejde som ELU har igangsat og en af de første opgaver for administrationen bliver at udpege nye hovedklubber, der skal supplere de 3 eksisterende aftaler.

Forfatter: 
Jeppe Damsgaard
Kontaktperson: 
Jeppe Lindhardt Damsgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262117
Kontaktperson e-mail: