Nyt om etableringen af den ny struktur

Dato: 
06.08.2019

- i bestyrelsens arbejds- og procesplan

Bestyrelsens arbejds- og procesplan frem til nytår

I forlængelse af BTDK’ formand, Anders Mølgaards information på hjemmesiden tidligere på ugen om seneste nyt fra bestyrelseslokalet, kommer her den overordnede procesplan for etablering af vækstteams, faggrupper og Ledergruppen frem til nytår.

 

Regionale vækstteams

Arbejdet frem til nytår begynder for alvor efter sommerferien, hvor vi tager hul på etablering af de regionale vækstteams i alle dele af landet. Derfor inviterer vi alle klubledere til at komme og blive en del af dialogen om vækst i de nye regionale enheder, der er beskrevet nedenfor. Nedenstående klubnavne/byer er et forsøg på at vise de geografisk opdelte regioner og IKKE et udtryk for, hvilke klubber, der er med i regionen. Der er naturligvis langt flere klubber end dem, der er nævnt her. Disse regionale enheder er foreløbige og kan justeres efter dialog med de lokale klubber. Vi har taget to særlige hensyn i forbindelse med den regionale inddeling. Den ene er geografi og afstande, og den anden er ønsket om tilstrækkelig kritisk masse af klubber til, at der kan etableres et inspirerende, kompetent og relevant regionalt arbejde.

Region Syd/Vestsjælland:  19.8.19 – Område: Roskilde, Taastrup, Greve, Køge, Næstved, Nykøbing, Slagelse, Holbæk, Kalundborg, Nykøbing Sjælland.

Region Nordsjælland:  20.8.19 – Område: Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Egedal, Frederikssund, Jægerspris, Furesø, Hillerød, Allerød, Helsingør, Frederiksværk, Fredensborg, Virum.

Region Hovedstaden/Stor København:  21.8.19 – Område: Brønshøj, København, Amager, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Dragør, Glostrup.

Region Bornholm:  22.8.19 – Område: alle klubber på Bornholm.

Region Fyn:  26.8.19 – Område: alle klubber på Fyn.

Region Jylland, Øst/Midt/Vest: 27.8.19 – Område:  Skanderborg, Aarhus, Silkeborg, Herning, Ringkøbing/Skjern, Holstebro, Viborg, Randers, Djursland.

Region Sønderjylland:  28.8.19 – Område: Haderslev, Vojens, Toftlund, Aabenraa, Bredebro, Tønder, Sønderborg.

Region Nordjylland: 29.8.19 –Område:  Hobro, Skive, Nykøbing Mors, Struer, Thisted, Aalborg, Hjørring, Brønderslev, Hirtshals, Frederikshavn, Skagen.

Region Syd/Vestjylland: 05.9.19 – Område: Horsens, Billund, Vejle, Kolding, Fredericia, Varde, Esbjerg, Ribe.

På møderne præsenteres og drøftes tankerne bag de regionale vækstteams, hvordan vi forestiller os, der skal arbejdes i vækstteamet og i Ledergruppen. Vi skal drøfte hvordan Bordtennis Danmark bedst  understøtter regional vækst og udvikling med konsulentbistand. I forlængelse heraf vælger de fremmødte klubber deres teammedlemmer og teamleder. Teamlederen kommer senere i september (27-29. sept.) til at deltage i ledergruppens strategiseminar.

 

Etablering af BTDK’ faggrupper

Fra den 3.8 frem til medio september vil der ligeledes blive etableret en række faggrupper under BTDK. Faggrupperne afløser flere af de tidligere udvalg under DBTU, ligesom der etableres nye faggrupper med nye titler. Bestyrelsen har foreløbigt besluttet at etablere følgende faggrupper, som der skal bruges dygtige fagpersoner til:

 • Faggruppe for Elite og talentudvikling
 • Faggruppe for Dommere (nuværende personer forventes at fortsætte)
 • Faggruppe for Udvikling af digitalisering og teknologi
 • Faggruppe for Leder og trænerudvikling
 • Faggruppe for Veteraner
 • Faggruppe for Klubudvikling og vækst
 • Faggruppe for Forretningsudvikling, PR og sponsorer
 • Faggruppe for Turnering og turneringsudvikling
 • Faggruppe for Nye stævneformer og rating
 • Faggruppe for Portal og rating (tekniske del)

Derudover fortsætter:

 • Arbejdsgruppen for Skole OL
 • Pigearbejdsgruppen
 • Kalendergruppen
 • Carstensens Legatudvalg
 • Appeludvalget
 • Disciplinærkomiteen

Dette er som sagt første udkast, og der vil med sikkerhed ske ændringer og justeringer hen ad vejen, som vi bliver klogere.

Om faggrupperne:

Formålet med faggrupperne er at opbygge viden om vigtige områder af BTDK’ drifts- og vækstområder. Faggrupperne skal kunne bidrage med vigtige erfaringer og viden til fx de regionale team’ vækstindsatser eller fx udvikle nye forslag til stævneformer, der kan understøtte BTDK’ ambition om medlemsvækst.

Opgaven med at beskrive de enkelte faggruppers formål og opgaver gennemføres frem til 3.8.19, hvorefter selve rekrutteringsarbejdet med at finde folk til faggrupperne begynder. En del faggrupper vil naturligt blive besat af personer, der i forvejen er med i det tilsvarende udvalgsarbejde, mens andre faggrupper vil have brug for nye kompetencer. På møder i august og september etableres faggrupperne, og der udpeges en gruppeleder, der deltager i Ledergruppens strategiseminarer og øvrige arbejde. Alle med interesse for de enkelte faggruppers arbejde er meget velkomne til at skrive om interesseområder til bestyrelsen eller Martin Lundkvist, ligesom der vil foregå et opsøgende arbejde med at finde interesserede fagpersoner. Vi arbejder på at finde konkrete mødedatoer til møder med faggrupperne, der vil blive meldt ud primo august.

 

Processen for vækstteams og faggrupper bliver følgende frem til nytår:

September 2019 – Teams og teamlederen forbereder sig til strategiseminaret for ledergruppen

27-29. sept. 2019 – Strategiseminar for Ledergruppen på Bornholm, fra fredag kl. 19.00 til søndag kl. 12.00. Ledergruppen drøfter BTDK’ kerneopgave, strategiske mål. Indsatser og budget (der træffes ikke beslutninger).

1.10 – 15.11 2019 – Drøftelser i de regionale teams med inddragelse af øvrige interesserede klubledere i regionen med udgangspunkt i output fra Ledergruppens strategiseminar, så flere får indsigt og indflydelse på Bordtennis Danmarks mål og budget for 2020-2021, herunder strategidag for Ledergruppen. Ligeledes drøfter de enkelte faggrupper output fra Ledergruppens seminar og drøfter faggruppens bidrag til BTDK’ vækst samt budgetbehov.

Den 16.11.2019 – Strategidag for Ledergruppen, hvor Ledergruppen drøfter perspektiver for udvikling og værdiskabelse for den samlede udvikling af Bordtennis Danmark, inden der træffes endelig beslutning om strategiske mål og budget 2020-2021.

16.11 – 31.12.2019 – De regionale vækstteams udarbejder en handleplan for vækst og udvikling i deres regionale område. Udarbejdelse af handleplanen sker i størst mulig dialog med alle regionens klubber. Ligeledes udarbejder hver faggruppe en handleplan for deres mål og indsatser på fagområdet.

Alle dele af processen frem til nytår faciliteres af implementeringskonsulent Martin Lundkvist/sekretariatet og foregår i det mindset, som er besluttet for Bordtennis Danmark. Det betyder, at vi samarbejder, og har dialoger med hinanden. Vi tager et fælles ansvar for fælles løsninger, vi inspirerer hinanden og videndeler løbende vores erfaringer.

Vi håber på stor deltagelse og engagement ved regionale møder og i faggrupperne.
 

God sommer, vi ses til et spændende efterår

Bestyrelsen og Martin Lundkvist, Implementeringskonsulent for ny struktur.

 

Forfatter: 
Bestyrelsen og Martin Lundkvist
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
40709999
Kontaktperson e-mail: