Påmindelse om ændringer på bordtennisportalen

Kategori: 
Dato: 
08.09.2017

Fokus på ændring af ratinglister.

For at læse den oprindelige nyhed om ændringer på bordtennisportalen, klik her.

Pkt. 3 i ovenstående link siger følgende: 
Der er kommet indsigelser mod, at spillere fra de yngre aldersklasser vises på ratinglisten. Alle spillere vil fortsat kunne se deres ratingtal, men ikke alle kan se deres placering. For aldersklasserne puslinge, yngre drenge/piger og drenge/piger vises derfor kun top 25 på ratinglisterne. Dog vil udvalgte ledere/trænere på klub-, lokalunions- og DBTU-niveau kunne få adgang til den fulde liste. 

Denne ændring har givet anledning til nogle spørgsmål omkring brugen af portalen. Herunder ridses de praktiske konsekvenser af ændringen op:

  • Det eneste man ikke længere kan se er alle spillerne i de pågældende aldersklasser rangeret på en liste efter deres ratingtal.
  • Den enkelte spiller kan stadig se sit aktuelle ratingtal og ratingberegning på sin spillerprofil.
  • Trænere og ledere, som har behov for at se den fulde liste, kan se alle spillere fra deres klub, hvis de af klubbens portaladministrator får tilladelse til det.
    Dette gives således: Klubadministration/Brugeradgang/flueben i "Se alle spillere på ratinglisten"
  • En spillers ratingtal vil fremgå ved stævnetilmelding af spilleren.

Ved tilmelding til stævne vil alle spillere/forældre kunne se spillerens aktuelle ratingtal, så de kan tilmelde sig til den/de rigtige rækker, jvf. stævneindbydelsen til det pågældende stævne.

Top 25 ratinglisterne vil kunne ses efter opdateringen torsdag den 14. september.

Forfatter: 
Portalgruppen
Kontaktperson: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson tlf.: 
43 26 21 12
Kontaktperson e-mail: