Politisk rapport fra Nantes

Kategori: 
Dato: 
11.09.2019

- Peter Sundbæk og Betina Koefoed deltog som Bordtennis Danmarks delegerede ved hold-EM i Nantes, Frankrig.

Mens det danske herrelandshold repræsenterede Danmark ved hold-EM i Nantes, var der ligeledes dansk repræsentation ved de politiske møder i ETTU og NETU. Danmark var repræsenteret med Peter Sundbæk og Betina Koefoed.

ETTU Ordinary Congress 2019

Første del af ETTU Ordinary Congress 2019 blev indledt at et to timer langt indlæg af Steven Dalton, vicepræsident i ITTF.
Bekymring eller konstatering af at 71 % af alle medaljer blev vundet af spillere fra Asien og at 75 % af økonomien, ligeledes kommer fra disse lande. Der er bekymring omkring, hvordan bordtennis kan udvikle sig i de andre kontinenter og i de små lande. De store mesterskaber er enten afholdt i Asien eller i Europa.

ITTF vil gerne bakke op omkring de mindre bordtenniskontinenter og de små lande således, at det bliver mere interessant at dyrke bordtennis, styrke økonomien og komme tættere på medlemslandene.
Det hele handler mest omkring økonomi at finde penge til at udvikle og vise sporten frem på diverse medier. F.eks. betaler ITTF en del penge til EURO SPORT for, at der kan vises bordtennis live i Europa, men er de penge givet rigtigt ud?

I ETTU synes man ikke, at ITTF giver den fornødne plads. Europa er unik, og der kan høstes megen lavt hængende frugt her. Hvorfor skulle mesterskabet f.eks. hedde ITTF European Championship? Lige som logoet hedder ITTF Europe? Ja, det fik vi ikke rigtig noget svar på. Der blev efterlyst ”Host nations” til VM 2023, man skal tilkendegive med udgangen af september.

På ETTU’s eget møde blev ETTU’s nye forfatning vedtaget efter, at en arbejdsgruppe med danske Arne Madsen i spidsen har arbejdet på denne et par år. Ligeledes var der en del små regelændringer, der skulle stemmes om. Det mest interessante set med mine øjne var det svenske forslag omkring at sørge for at give spillerne mulighed for at forberede sig ordentligt til mesterskaber, få trænet mv. Derfor lød forslaget på, at man som udtaget landsholdsspiller skulle have fri fra turneringskampe mv. op til 20 dage før mesterskaberne.

ETTU´s congress kom med en næsten enstemmigt - strong recommendation - om at landsholdsspillere før et mesterskab skulle friholdes kampe og have mulighed for at træne i landsholdssammenhæng minimum 10 dage før et mesterskab. Ellers gik møderne, dialogerne og netværksmøderne mest ud på at diskutere bordtennispolitik.

Næste år er der valg til Præsident- og Vicepræsidentposterne samt til Executive Board i ETTU, og her er det vigtigt at finde de rigtige til posterne, nogen der vil bordtennissporten, spillerne og udviklingen og som kan arbejde med også at finde økonomien. ETTU og bordtennis har ikke brug for folk på posterne, som kun er der for deres egen skyld! Hvordan får Danmark indflydelse, og kan vi samle stemmer nok, så vi får de bedste på posten?

NETU møde

Præsident for NETU er pt. Peter Sundbæk. NETU repræsenterer 10 lande. NETU ønsker at være en stærk stemme i ETTU-sammenhæng og således at forberede ETTU- og ITTF-møder og andre ting sammen således, at vi kan stå sammen om vigtige handlinger og beslutninger. Ligeledes bakkes der op omkring at NETU-mesterskaberne. Det er måske ikke det svenske herre A-landshold der stiller op, men der opfordres til, at man sender et godt hold. Der vil fremover på de forskellige mesterskaber blive indbudt til træningslejre, coach seminar eller små kurser, for at vi i fællesskab kan blive dygtigere.
Der skal i den kommende tid i de 10 lande diskuteres økonomi i ETTU således, at ambitionerne kan nås og at der er lidt at gøre godt med i forhold til spillerne, lejre, seminarer mv.
NETU har oprettet en lukket facebook-side, hvor de politiske ting kan drøftes.

Refleksioner omkring dansk repræsentation

Alt i alt nogle spændende møder som lover mere det næste år, og hvor der skal laves en masse benarbejde den kommende tid frem mod VM i Korea 2020 og EM i Polen 2020. Hvorfor skal lille Danmark så være repræsenteret politisk i det store billede, kan man spørge sig selv?
Vi skal lige præcist bidrage for at sikre at bordtennisporten forbliver en attraktiv sport til glæde for spillere, trænere og tilskuere og ikke en komite, der arbejde mest for at fremme egne interesser og hvor man kan købe sig til de større poster. Vi skal være repræsenteret for at blive attraktive samarbejdspartnere, så vi på sigt kan tiltrække mesterskaber til Danmark. Vi skal være repræsenteret for at fremme Bordtennis Danmarks interesser, vi har meget at lære, ligesom vi kan lære meget at andre.
Ligeledes skal vi deltage ved disse mesterskaber som opbakning til den/de danske spillere og coach. Det er godt at tale sammen om både det sportslige og det politiske, sammen er vi stærkest.

Forfatter: 
Betina Koefoed
Kontaktperson tlf.: 
20 47 28 07
Kontaktperson e-mail: