Poul Danborg stopper i BTDK

Dato: 
24.03.2020

- med udgangen af juni 2020.

Efter 4½ år som udviklingskonsulent i BTDK stopper Poul Danborg med udgangen af juni måned 2020. Poul har været særligt beskæftiget med udarbejdelse af træneruddannelsesmateriale samt Skole OL. Poul har leveret en stærk indsats som betyder, at BTDK står med en god træneruddannelse og et gennemarbejdet Skole OL-materiale, som BTDK vil gøre brug af i det videre arbejde.
Som følge af ny struktur og omorganisering af BTDK’ ressourcer til at dække hele landet med konsulentkompetencer, har det ikke været muligt at finde en løsning, der i tilstrækkelig grad imødekommer begge parters behov.
BTDK takker Poul for en god indsats og et godt kollegaskab og ønsker Poul det bedste for fremtiden.

Forfatter: 
Martin Lundkvist, Direktør BTDK
Kontaktperson tlf.: 
40 70 99 99