Sæsonen 2019-2020 er slut

Dato: 
27.03.2020

- i Turneringsgruppen ser man allerede nu frem mod den nye sæson.

Som følge af Coronavirus og usikkerheden om hvornår og hvis vi kommer i gang igen i denne sæson, har bestyrelsen besluttet at stoppe holdturneringerne i DT og lade den nuværende stilling være gældende som resultat for sæsonen.

Forudsætning for op- og nedrykning i herrer DT:

  • Der afholdes ikke kvalifikationskampe til 1. division. Vinderen af begge 2. divisioner rykker direkte op.
  • Sjørring tildeles den ledige plads i 2. division.
  • Ved lodtrækning er bestemt at Sisu/MBK spiller i kreds 1 i 2. division.
  • Da BBTU ikke ønsker at indstille hold, spilles ikke kvalifikation til 3. division, og da Sjørring tildeles den ledige plads i 2. division, vil 5 hold rykke op fra lokalunionerne. De to direkte samt de tre som skulle spille kvalifikation.
  • Lokalunionerne indstiller hold til oprykning i 3. division. Når holdene er indstillet vil Turneringsgruppen gennemgå de pågældende holds kampe for brug af spillere jf. § 21 stk. 9, og efterfølgende meddele endelig oprykning til 3. division.

Grundlaget for Turneringsgruppens beslutninger omkring op- og nedrykning kan findes i Turneringsreglementets §32 stk. 1 og §1 stk. 3, som vedrører dispensationer ved særlige forhold og de bedst mulige sportslige betragtninger for DT som helhed.

Op- og nedrykning i Dame DT afventer en afklaring med de oprykningsberettigede hold.
Vedlagt en oversigt over den nuværende stilling samt op- og nedrykning til sæsonen 2020-2021. På side 2 er en tilsvarende udgave for de mere nørdede, hvor grundlaget for beslutningerne fremgår og konsekvenser ved den nuværende stilling.
Såfremt der måtte være spørgsmål til op- og nedrykning står Turneringgruppen selvfølgelig til rådighed. Se kontaktpersoner her
Spørgsmål omkring selve beslutningen om at stoppe holdturneringen bedes venligst rettet til bestyrelsen. Se kontaktpersoner her

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 
27 26 06 09