Spiseforstyrrelser på dagsordenen

Kategori: 
Dato: 
11.06.2019

- 32 specialforbund var torsdag den 6. juni samlet i Idrættens Hus til dialogmøde om spiseforstyrrelser, trivsel og trænerrollen.

Cykelrytter Trine Schmidt fortæller her om sine oplevelser som eliteidrætsatlet med sund kost og ernæring. Foto: DIF.

Pressemeddelelse
Alle specialforbund skal udpege en ansvarlig, der skal stå for arbejdet med TalentHUSET; herunder spiseforstyrrelser, trænerrollen og trivsel. Det var en af konklusionerne på mødet, hvor repræsentanter fra 32 specialforbund var samlet for at drøfte, hvordan de arbejder med blandt andet spiseforstyrrelser, trivsel, trænerrollen, ledelse og ansvar.
Anledningen til mødet var DR-dokumentaren ’Svømmestjerner - under overfladen’ og den presseomtale omkring spiseforstyrrelser, som fulgte i kølvandet på udsendelsen.

DIF og Team Danmark

De to direktører - Morten Mølholm fra DIF og Lone Hansen fra Team Danmark - bød velkommen på mødet og slog med det samme fire pointer fast:

  • Spiseforstyrrelser ikke kun er en udfordring i svømmeverdenen. Derfor skal alle forbund tage arbejdet med spiseforstyrrelser alvorligt og arbejde professionelt med området.
  • Spiseforstyrrelser er ikke det egentlige problem. Det handler derimod om ledelse, trænerrollen og trivsel.
  • Spiseforstyrrelsessagerne rammer idrætten bredt og ikke kun den enkelte idræt. Politikere og sponsorer stiller pludselig spørgsmålstegn ved, om den organiserede idræt er ansvarlige, og om pengene skal fordeles anderledes. Vi skal vise ansvarlighed i flok, hvis vi fremadrettet skal have støtte og midler.
  • I idrætten har vi et skærpet ansvar, fordi vi blandt andet arbejder med helt unge mennesker og på grund af vores store fokus på kropslighed. De unger er i 'idrætsforeningernes varetægt', og de og deres forældre skal have tillid til, at vi passer på dem.

To oplægsholdere

Lars Carlsen, der er sportschef i fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, holdt et kort oplæg om, hvordan forbundet har håndteret en spiseforstyrrelse i cheerleading med hjælp fra DIF, ernæringseksperter og psykologer. En pointe fra Carlsen er, at det er vigtigt at tale om spiseforstyrrelser og tilbyde foreningerne assistance, når de har spiseforstyrrelsessager. 
”Snak om spiseforstyrrelserne, så de ikke bliver et tabu,” lød en af udgangsreplikkerne fra Lars Carlsen.

Cykelrytteren Trine Schmidt holdt også et kort indlæg for at fortælle om sine oplevelser med sund kost og ernæring i eliteidrætsverdenen. Hun understregede, at vægt - hvordan man end vender og drejer det - er et vigtigt konkurrenceelement i eliteidræt, men at det kan håndteres på forskellige måder afhængig af personerne omkring atleterne. Schmidts anbefaling lød: 
”For mig er nøgleordet ’respekt’ mellem træneren og atleten. Tal åbent og med respekt, så ingen føler sig angrebet. Både trænere og atleter vil opnå de bedst mulige resultater.”

Efter en workshop, hvor forbundene diskuterede tre temaer á et kvarters varighed, lukkede Mølholm mødet med at fortælle om de handlinger, som er på tegnebrættet:

  • Der skal indsamles viden fra alle forbund via en undersøgelse.
  • Der skal laves en opsamling med input fra dagens workshop - best practice.
  • Der skal laves et overblik over ansvarlige i specialforbundene i forhold til efterlevelse af TalentHUSET.
  • Team Danmark vil samle alle sine udenlandske trænere for at drøfte området.
  • Specialforbundene skal sætte temaet på dagsordenen og lave handleplaner/beredsskabsplaner.

Fra Bordtennis Danmark deltog sekretariatsleder Peter Busck-Nielsen:

Bordtennis Danmark vil fremover have mere fokus på eventuel mistrivsel blandt spillere herunder især problemer med spiseforstyrrelser. Selv om alvorlige spiseforstyrrelser sjældent ses i bordtennissporten, så er det også vores ansvar - sammen med alle øvrige idrætsforbund under Danmarks Idræts Forbund - at være endnu mere opmærksomme på mulige spiseforstyrrelser blandt spillere. Derfor vil BTDK fremover orientere om mistrivsel og eventuelle spiseforstyrrelser, samt hvordan trænere og ledere spotter potentielle problemer, inden de bliver meget alvorlige. 
Selv om spiseforstyrrelser mest ses hos piger og yngre kvinder, så er der også yngre mænd og drenge, der får et usundt og i visse tilfælde livsfarligt forhold til det at spise og til deres kropsvægt.
I træneruddannelsen er der fokus på hensigtsmæssig ernæring, og her er det naturligt at medtage mere om spiseforstyrrelser. Alle trænere i landets klubber, i regionale og nationale træningsmiljøer og i Team Danmark-regi skal være opmærksomme og vide, at BTDK og DIF kan rådgive dem, hvis de opdager tegn på mulige spiseforstyrrelser.
Vi skal alle turde tale om vægtoptimering og spiseforstyrrelser samt, hvordan vi i bordtennismiljøer behandler emnet på en respektfuld måde, så vi forhåbentlig opfanger mange flere tilfælde, inden de bliver sundhedsfarlige.

Læs mere om DIF og Team Danmarks råd til at håndtere spiseforstyrrelser. Klik her

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson tlf.: 
43 26 21 12
Kontaktperson e-mail: