Trænersymposium for talenttrænere

Dato: 
02.03.2021

- Team Danmark og DIF inviterer til virtuelt symposium

Motivation er en afgørende faktor i talentarbejdet, og motivation er ikke en iboende færdighed, men noget der kan svinge over tid, ofte sammen andre fysiske faktorer som for eksempel skader, udtagelser, tidspres og meget andet. Som trænere kan vi påvirke motivationen i både positiv og negativ retning.

Lige nu har vi en særlig situation, der sætter særligt høje krav til alle i talentarbejdet. Træning og kon-kurrence har været lukket ned i meget lang tid, og selv om vi håber, at vi snart kan komme i gang, så ved vi stadig ikke, hvornår vi endelig kan starte, og hvad sker der med motivationen, når vi bliver sluppet løs og for alvor mærker, hvad det har betydet at være lukket ned i meget lang tid?

Trænersymposiet sætter fokus på motivation, og hvilke faktorer der påvirker motivation, og giver kon-krete praktiske værktøjer til at arbejde med motivation.

Sportspsykolog Anders Flemming Bendixen fra Team Danmark fortæller om motivation og giver konkrete bud på hvordan man kan arbejde med motivation i dagligdagen – både generelt og særligt i denne særlige periode. Anders arbejder til dagligt med danske eliteatleter fordelt over en række forskellige forbund. I december deltog han i EM i håndbold, hvor coronarestriktionerne også var en aktiv med-/modspiller i at holde motivation og fokus. Motivation er en vigtig komponent at forholde sig til både i hverdagen og under de konkurrencer, som kommer tilbage på et tidspunkt.

Trænersymposiet afholdes onsdag d. 10. marts 2021 kl. 10.00-12.00, og I tilgår mødet via link som sendes forud for arrangementet.

Tilmelding foregår via nedenstående link, og der er tilmeldingsfrist den 8. marts.

Målgruppe
Vi ønsker at skabe en stærkere kultur med videndeling og erfaringsudveksling, og give trænere ny viden inden for langsigtet talentarbejde.

Deltagere på trænersymposierne er trænere, der arbejder med talenter i et langsigtet perspektiv.
Denne invitation kan sendes videre til relevante trænere. OBS: Husk at ændre deltagernavn og mailadresse i tilmeldingsmodulet.

Formål
Kort sagt er formålet med trænersymposiet at:
- Opkvalificere talentarbejdet i dansk idræt
- Skabe mulighed for deling af ny viden og erfaringsudveksling
- Drøftelse af fagligt relevante temaer
Find og download ATK 2.0 Træning af Børn og Unge her og bliv klogere på de aldersrelaterede træningsprincipper.

Kontakt
For yderligere oplysninger kontakt:
Peter Jensen peje@teamdanmark.dk – telefon: 27203733
Jonas Vestergaard Jensen jovj@dif.dk – telefon: 21452401

Venlig hilsen
DIF og Team Danmark

TILMELDING SKER VIA DETTE LINK