Vigtig information

Kategori: 
Dato: 
28.05.2019

- om reglerne for afgivelse af stemme på kommende Årsmøde.

Der har henover de sidste dage været tvivl om, hvorvidt en klub kan give fuldmagt til at lade en anden afgive stemme på ens vegne på Årsmødet. Tvivlen er opstået, da der ikke står direkte i vores love om man kan stemme ved fuldmagt eller ej.

På Årsmødet i 2018 blev der fremsat forslag om at afskaffe fuldmagt og forslaget blev vedtaget med 90 % af de afgivne stemmer. Årsmødet besluttede dermed at afskaffe fuldmagt og sætningen om at man kan stemme ved fuldmagt blev derefter slettet fra lovene. Der står imidlertid ikke direkte at man ikke kan stemme ved fuldmagt. Deraf usikkerheden omkring, hvad vores love isoleret set siger om dette forhold. Her vil man med udgangspunkt i dansk retspraksis kunne argumentere for der så stadig er adgang til at stemme pr. fuldmagt.

Det er bestyrelsens opfattelse at den demokratiske beslutning på Årsmødet i 2018 vægter meget højt i vurderingen af dette forhold. Det er ydermere blevet os oplyst, at den almindelige praksis i foreningslivet under DIF og Folkeoplysningsloven, som vi som forening primært forholder os til, er at man ikke kan afgive stemme pr. fuldmagt, men alene ved fysisk fremmøde.

Reglen for afgivelse af stemme på kommende Årsmøde vil derfor være at man IKKE kan afgive fuldmagt til at lade en anden stemme på ens vegne.

Klubben skal være fysisk repræsenteret på Årsmødet for at være stemmeberettiget. Repræsentanten skal være medlem af klubben.

Det samme gælder øvrige stemmeberettigede, som eksempelvis et DBTU bestyrelsesmedlem.

Eneste undtagelse for denne regel gælder udvalgene, hvor der specifik står i lovene at udvalgsformanden kan give fuldmagt til et udvalgsmedlem, hvis udvalgsformanden ikke selv kan være fysisk til stede.

Så lad dette samtidig være en opfordring til alle klubber i Danmark om at møde op til Årsmødet. Det er Jeres mulighed for at få indflydelse på de vigtige beslutninger, som skal tages omkring vores fremtid. Ellers tages beslutningen af nogle andre end Jer.

PS. I forslag til nye love står der klart at det ikke er muligt at stemme ved fuldmagt.  

Læs og download årsmødematerialet her.

Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: