BORDTENNIS DANMARKS STRATEGI 2025

BORDTENNIS DANMARKS STRATEGI 2025

You are here:

Bordtennis Danmarks formål er at udbrede bordtennissporten i Danmark til glæde og gavn for ledere, trænere, udøvere, sponsorere under sloganet ”Bordtennis Danmark, en del af et sundt fællesskab”. 

BTDK har ambitioner om vækst, ikke mindst vækst af børn og unge i klubberne. For at skabe vækst må vi forandre og nytænke vores selvforståelse af, hvordan bordtennis bliver en attraktiv sport for mange flere mennesker. Vi skal udvikle vores produkter i forbundet og i klubberne, og forbundet skal tage et stort ansvar for at drive indsatser, der skaber spændende oplevelser og fællesskaber for medlemmerne.

Læs det fulde strategidokument her.

Spor 1

Vækstteams og klubudvikling

Formålet med spor 1 er at styrke bordtennisklubbernes evne til at tiltrække og fastholde børn- og unge til bordtennissporten. Det skal ske gennem at øge kvaliteten af klub- og træningsmiljøerne ude i klubberne, så børn- og unge oplever at blive en del af et sundt fællesskab, der danner rammerne om nye spændende bordtennis aktiviteter. I den forbindelse er BTDK i gang med at udvikle nye typer af varierede bordtennis aktiviteter såsom E-bordtennis, Sukiru-TT, Skole OL 2.0 samt bordtennistræning og aktiviteter med fokus på motorik, balance, koordinering og styrke.

Spor 2

Talent- og trænerudvikling

Formålet med spor 2 er at styrke bordtennis- talenters muligheder for at afprøve deres fulde potentiale gennem deltagelse i BTDK’ talentprogram. BTDK’ talentprogram handler om at udvikle en rød tråd i træningen af børn- og unge i 8-20 års-alderen, fra begynder til ungdomslandshold. Ligeledes er det BTDK’ ambition at styrke trænerudvikling i praksis indenfor tre områder, begyndertræning, pigetræning og elitetræning, der har til formål at styrke trænernes evne til at udvikle stærke miljøer ude i klubberne.

Trænerudvikling i praksis vil foregå på BTDK’ nye børn- og unge events og camps, der samtidig fungerer som rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter for børn- og unge, der vil have det sjovt i sunde fællesskaber. Events og camps bygges op om udvikling af række nye produkter og træningsmetoder såsom e-bordtennis, Sukiru TT, motorisk træning, Cross Fit, inddragelse af rollemodeller og nye konkurrenceformer.

Spor 3

60+ Bordtennis, vejen til mental- og fysisk sundhed

Formålet med spor 3 er at udbrede bordtennissporten til endnu flere ældre mennesker i Danmark gennem målrettede rekrutteringsaktiviteter. Det er en ambition at få flere ældre til at spille bordtennis ud fra en antagelse om, da bordtennis styrker den mentale og fysiske sundhed hos ældre mennesker. Vi ved, at motion er sundt for ældre mennesker og bordtennissporten tilbyder en aktivitet, som både er sjov og indebærer sunde sociale fællesskaber. Forskning underbygger antagelsen om, at bordtennis er et godt redskab til at udsætte aldringsprocessen samt forebygge en række neurologiske sygdomme som Parkinson og demens.

Spor 4

Digital infrastruktur og kommunikation

Formålet med spor 4 er at designe og udvikle en digital infrastruktur, der skal styrke BTDK’ interne og eksterne kommunikation. Derudover skal BTDK udvikle en infrastruktur, der gør det muligt at producere og anvende data om BTDK’ klubber, medlemmer og aktiviteter, så vi får viden om, hvad der bedst øger kvaliteten i bordtennissporten og skaber gode bordtennis-oplevelser for medlemmerne. Derudover skal BTDK løbende styrke den direkte kommunikation og interaktion med klubber og medlemmer gennem øget aktivitet på Facebook, Instagram og snapchat, bedre hjemmeside, bedre reportager og bedre kommunikation af BTDK’ strategiske indsatser.