Peter Busck-Nielsen

LEDELSE – ca. 20 pct. af tiden.
Daglig ledelse af kontoret.
Samtaler med medarbejdere om arbejdsopgaver mm.
Prioritering af nye opgaver og forespørgsler.
Formulering af, og opfølgning på, projekter og større opgaver sammen med bestyrelsen.
Forbereder og efterbehandler de årlige udviklingssamtaler med bestyrelse og medarbejdere.

INTERESSENTER – ca. 30 pct. af tiden.
Besvarer dagligt henvendelser fra spillere, trænere og klubledere vedrørende portal, økonomi og meget andet.
Ugentlig kontakt med bestyrelse, faggrupper, DIF, Team Danmark, DGI, ETTU eller ITTF.
Ad hoc kontakt til vigtige leverandører, udvalg, enkelte private virksomheder og offentlige institutioner.

ØKONOMI – ca. 25 pct. af tiden.
Daglig godkendelse og kontering af omkostninger mv.
Ugentlig opfølgning på bogføring og betalinger.
Månedlig opfølgning på regnskab, debitorer, likviditet og indberetning af løn mv. for seks fastansatte og ca. 15 deltidsansatte trænere/trænerudviklere, undervisere m.fl.
Kvartalsvis budgetopfølgning på faggrupper, projekter og administration.
Opdaterer resultatbudget og prognose ca. 10 gange om året.
Forbereder årsregnskab med DIF, revisorer og bestyrelse.
Løbende indkøb af varer og ydelser samt indgå aftaler med leverandører/BTDK-arrangører og forenkle/fjerne/oprette administrative processer.

ANDET – ca. 25 pct. af tiden. 
Deltager i planlægning af  DM for ungdom og senior, Top 12, landskampe, ledermøde og årsmøde og er som oftest også med til disse arrangementer.
Deltager årligt i ca. 20 faste møder af 2-8 timers varighed.
Skriver referater fra bestyrelsesmøder, møder i den internationale arrangementsgruppe, portalgruppe m.fl.
Følger med på udvalgte websites og læser rapporter om idræt, bordtennis mv.
Forbereder og superviserer praktikantophold på kontoret.
Åbner post, henter pakker, sender post, brygger kaffe, vasker op og forsøger at holde orden i køkken og BTDKs lokaler.