Dagsorden - 11.02.21

Kategori: 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 11. februar kl. 19.15-21.00. Mødet afholdes som Teamsmøde.
Mødeleder er Anders Mølgaard

  1. Opfølgning på sidste møde. (AM)
  2. Oplæg om DIF valgreform med deltagelse af Tine fra DIF’s bestyrelse.
  3. 5 minutters orienteringsrunde. (Alle)
  4. Status på DT og regionale turneringer. (AM)
  5. Status på processen med DIF strategiaftale 2022 – 2025. (ML)
  6. Orientering fra direktøren. (ML)
  7. Evt.
Dato: 
11. February 2021
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson e-mail: