Dagsorden - 17.11.18

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde lørdag den 17. november i Odense.

1. Umiddelbar opfølgning og reaktioner på det netop overståede ledermøde.
2. Opfølgning på sidste møde. 
3. Status på økonomi og budget 2018.
4. Status på fremdrift på spor 1 og 2, samt evalueringsrapporten som skal fremsendes til DIF inden den 23. nov.
5. Opfølgning på udvalg og arbejdsgrupper.
6. Competition review – Betina har på vegne af DBTU deltaget i en workshop/uddannelse omkring bl.a. fastholdelse af flere i sporten ved at ændre konkurrencen for børn og ungdom. Betina ønsker at give bestyrelsen en orientering af dette.
7. Orientering fra sekretariatslederen.
8. Evt.

Dato: 
14. November 2018
Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: