Dagsorden - 19.01.17

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde torsdag den 19. januar kl. 14.45 i Idrættens Hus i Brøndby:

1) Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
2) Det videre arbejde med de indsendte strategiske spor (se vedhæftede bilag)
3) Team Danmark v/Asger
4) Damelandsholdets forberedelse til EM v/Betina
5) Opfølgning på lederseminaret i Odense
6) Økonomiopfølgning og budget 2017 v/Peter og Mads
7) Mødeplan 2017
8) Eventuelt

Dato: 
16. January 2017
Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Bjarne Andersen
Kontaktperson tlf.: 
29 12 82 80
Kontaktperson e-mail: