Dagsorden - 22.10.19

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmødet i BTDK tirsdag den 22.10.2019 kl. 17.00 - 21.00 i Brøndby

Klaus er mødeleder.

 1. Opfølgning på sidste møde. (Bilag referatet fra sidste møde.)
 1. Opfølgning på spor 1 og 2. Der er evalueringsmøde med DIF den 25. nov. (Martin og Betina deltager.)
 1. Opfølgning fra Bornholm og forberedelse til Odensemødet den 15. – 16. nov.
  • Orientering om vækstmøderne, som er holdt siden Bornholmermødet.
  • Kommende vækstaftaler, som aftales med hver region og underskrives i januar.
 1. Masterplan 2020 – proces. Der er afsluttende møde den 31. okt. med TD (Martin og Betina deltager.)
 1. Møde med DGI – løbende sager. Der er møde den 31.okt. (Anders.)
 1. Budgetopfølgning.
 1. Status budget 2020.
 1. Rundt om organisationen.
  • Omorganisering i sekretariatet pr. 1. nov. når Martin starter.
  • Martins tanker om sit kommende arbejde og hvilke ambitioner han har.
 1. Løbende sager
  • DM-medaljer status og opfølgning.
  • EM kval. Kort orientering.
  • Fremdrift på Wold Veteran Tour og den tilhørende Expertgruppe.
  • Ålborg, Danmarks bordtennis hovedstad og fælles DM´er.
  • NETU.
 1. Orientering fra sekretariatslederen.
 1. Næste møde den 15. november? Der er lagt et ledermøde samtidig?
 1. Evt.
Dato: 
15. October 2019
Forfatter: 
Betina Koefoed
Kontaktperson: 
Betina Koefoed
Kontaktperson tlf.: 
20 47 28 07
Kontaktperson e-mail: