Referat - 02.03.19

Kategori: 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 2. marts 2019 kl. 9.30 – 13.30 i Hirtshals

Til stede: Betina Koefoed, Anders Mølgaard, Lars Høgsberg, Peter Sundbæk og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Gitte Maribo, Mads Mikkelsen og Peter Carstensen.

Anders blev valgt som mødeleder, Peter B som referent og Mads som mødeleder til næste møde.

Dagsorden

1. Opfølgning på sidste møde
I.a.b.

2. Status på budget 2019
Bestyrelsen bad Peter B lave en overordnet afvigelsesforklaring mellem det forventede driftsregnskab for 2018 og budgettet for 2019.

3. Status på fremdrift på spor 1 og 2
Peter B. henviste til den skriftlige status fra Poul (Skole OL), Lars Henrik (spor 2) og Benny (trænerkurser.) Betina supplerede med de aktiviteter, der er planlagt og gennemført i pigearbejdsgruppen. Gruppen holder møde den 22. marts i Odense. Anders spurgte hvordan SoMe-arbejdet forløber. Det ser ud til, at mere end 25.000 har været inde og se de første seks videoer i pigeserien. Nanna udarbejder en rapport, som vi kan se nærmere på. Nanna er ansat frem til og med juni 2019. Bestyrelsen ønsker SoMe-arbejdet omfatter flere aspekter end blot serien.  

Mht. spor 2 er der aftalt møder med de nuværende fem hovedklubber, der indgår i det regionale talentudviklingsarbejde for ungdom. Sent i marts vil DBTU invitere interesserede klubber i det storkøbenhavnske område til et møde, for at lytte til hvad klubberne gerne vil på området.  

4. Orientering fra kontaktpersoner på udvalg og arbejdsgrupper
TU: Bestyrelsen bad om, at TU/sekretariatet udsender en tro- og love erklæring til klubberne inden udgangen af maj måned, hvor klubberne i de to bedste rækker bekræfter, at de senest ved udgangen af indeværende sæson har en uddannet træner, jfr. direktivet om uddannede træner i DT. 

UDDU: DBTU søger nye medlemmer til udvalget, der især vil arbejde med markedsføring/rekruttering af nye trænere til landets klubber.

Ellers intet at bemærke.

5. Beslutning om tildeling af værtskab for DM’er og Top 12
Bestyrelsen tildelte OB værtskabet for DM senior i 2020 og 2021.
Bestyrelsen tildelte Top 12 for ungdom i 2020 til Hillerød GI.
Bestyrelsen tildelte DM for ungdom i 2020 og 2021 til B 75.

For alle tre arrangementer – og for DM for veteraner - gælder det, at hvis DBTU’s hoved- og materielsponsor fra august 2019 ikke længere leverer borde mv. vederlagsfrit, vil DBTU undersøge muligheden for en kompensation til arrangørerne.

6. Gennemgang af det udarbejdede oplæg til årshjul og eksisterende forretningsorden
Bestyrelsen blev enige om, at det fremsendte oplæg først med mening kunne behandles efter at en ny struktur for DBTU er vedtaget.

7. Orientering fra sekretariatslederen
Peter B henviste til den korte skriftlige orientering.

Styregruppen for strukturprocessen har fremsendt en foreløbig tidsplan for fremdrift. Hvis denne holder, vil en flytning af årsmødet fra 1. juni til enten weekend den 8/9 juni eller 14/15. juni kunne blive aktuelt. Bestyrelsen besluttede at årsmødet i givet fald vil blive flyttet. Der er imidlertid mange ubekendte i forhold til planen og det vil først efter ledermødet den 23. marts være muligt at konkludere på en tidsplan for den videre proces. Bestyrelsen besluttede derfor at udskyde beslutning af fastsættelse af dato for årsmødet til mandag den 25. marts, hvor en endelig dato vil blive meldt ud.  

Bestyrelsen gennemgik valg til bestyrelse og udvalg. Lars Høgsberg er villig til genvalg for et år. Gitte Maribo og Mads Mikkelsen ønsker ikke genvalg.

Kommende bestyrelsesmøder
Tirsdag den 9. april kl. 18.30-20.30 (Skype.)
Lørdag den 4. maj kl. 10-13 i Hillerød.
Fredag den 31. maj kl. 17-20 i Brøndby (før årsmødet.)
Lørdag den 1. juni (efter årsmødet.)

Referent
Peter Busck-Nielsen

Dato: 
13. March 2019
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: