Referat - 03.03.17

Møde i international arbejdsgruppe den 3. marts 2017 i Hjørring

Dagsorden:

  1. Mødeleder og referent
  2. Aktiviteter
  3. Lobbypulje
  4. VM i Düsseldorf
  5. Sport Accord  i Århus 2-7. april
  6. Dialogseminar 28. Marts I DIF
  7. Eventuelt

 

Referat:

Ad 1: Peter Sundbæk udpeget som mødeleder og Arne Madsen som referent.

Ad 2: Dorte har haft møde i Para komiteen sidste weekend i Idrættens Hus i Brøndby. Der er bestyrelsesmøde i ETTU  i kommende week-end. Allan oplyste om aktiviteter i ETTUs ranking komite, og der er berammet møde under VM i Düsseldorf. Arne Madsen oplyste at han var valgt til arbejdsgruppe i ITTF om fremtidens holdturnering ved OL.

Efter mødet  Har ITTFs president Thomas Weikert kontaktet Peter Sundbæk om situationen i ITTF, hvor der p.t. er tre kandidater til præsidentposten: Thomas Weikert, Tyskland, Jean-Michel Saive, Belgien og Khalil al- Mohannadi, Qatar.

Arne Madsen er af ETTUs bestyrelse udpeget til formand for arbejdsgruppe, der skal revidere ETTUs Constitution.

Ad 3: Arne Madsen refererede fra møde med Lasse Lyck.  AM oplyste, at DIF gerne ser, at DBTU har repræsentanter til den kommende nordiske lederuddannelse og at DBTU holdt et møde for interesserede i international anliggender.  Allan Bentsen var interesseret i at deltage i den nordiske lederuddannelse.  Forskellige muligheder drøftedes for et møde om internationale anliggender, herunder i forbindelse med årsmødet, hvis der holdes møder lørdag.  Vi afventer om der bliver yderligere aktiviteter rundt om årsmødet.

Ad 4: I forbindelse med VM i Düsseldorf er der kongres i ITTF, ETTU samt møde NETU. Foreløbig er følgende møder hvor dansk deltagelse:

29/5

10-13 ettu bestyrelse – Dorte

16-18: Europas BoD medlemmer – Dorte

16-18: Medie komiteen -  Arne Madsen

18-20: NETU møde  - Peter

30/5

10-14 ETTU kongres

31/5

10-18 ITTF kongres

1/6

9-12 Olympic and Para olympic commission

19- Swaythling club jubilæums reception

2/6 Board of Directors  Dorte og Arne

3/6 ETTU bestyrelsesmøde 10-13

Endnu ikke programsat:

ETTU ranking –Allan

ETTU working group om revision af Constitution

Den politiske situation omkring ITTF diskuteredes.  Arbejdsgruppen indstiller til gennominering af Dorte Darfelt til Board of Directors (alene formelt, da Dorte er valgt)  og  Para commission, som ændres til committee og Arne Madsen som formand for media committee.

Udvalget er enig om, at Allan B kan deltage i møde i ETTUs ranking komite under VM, og at udgifterne kan dækkes af lobby puljen. 

Vejle søger VM for para i 2018.

Når dagsordenerne kendes overvejes om der skal indkaldes til møde i arbejdsgruppen.

Ad 5

Arne Madsen oplyste at Aarhus er værter ved Sport Accord mødet  fra den 2-7. april. Dette er de sommerolympiske forbunds organisation og i forbindelse med deres årsmøde er der en række møder.  Der er kun adgang for deltagere ( der betaler omkring et par tusinde dollars for at deltage.  Der holdes en række  seminarer i forbindelse med arrangementet og 1500-2000 interessante mennesker møder op herunder IOC presidenten . ITTF møder med Thomas Weikert, Judit Farago, Raul Calin og Steve Dainton.  Herudover har ITTF en stand sammen med organisationen Peace and Sport. Her vil ITTF holde en aktivitet den 6. juni i forbindelse med Den internationale Bordtennisdag.   Arne Madsen har fået et dagpas  den 6. maj af de 10 DIF havde til rådighed. DIF har bevilget alle forbund 5.000 kr til udgifterne i forbindelse med evt frokoster eller lignende med de internationale specialforbund.   Arne vil forsøge at præsentere ITTF for Sport event Danmark og andre interessante danskere.   ITTF har spurgt Peter Rosenmeier og Michael Maze om de vil deltage.  Allan Bentsen oplyste at hvis det var nødvendigt kunne han evt. deltage.   Sisu/MBK har beredvilligt stillet robot og bord til rådighed. 

Ad 6 DIF har indkaldt til dialogseminar den 28. marts om internationalt arbejde.   Mads, Allan og Arne udtrykte interesse for at deltage, men vil afvente dagsordenens indhold.  Øvrige overvejer. 

Ad 7:   Intet at referere 

Dato: 
21. March 2017
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Arne Madsen
Kontaktperson tlf.: 
21 70 49 28
Kontaktperson e-mail: