Referat - 04.03.17

Kategori: 

ELU møde den 4/3-2017 Hjørring

Tilstede: Thomas Sørensen, Gitte Maribo, Christoffer Petersen og Steen Houman.

Afbud: Lars Eckeroth

Punkter

Møde LU
Vi vil gerne indbyde LU’erne til et fælles møde om lejrstruktur for den kommende sæson samt en snak om løst og fast. Dette vil være et tilbagevendende møde sidst på sæsonen.

Evaluering af landstrænere
Vi kontakter bestyrelsen

Nyt medlem / valg
Thomas Olsen er udtrådt af udvalget og vi tager kontakt til et muligt emne

Talentcentre – møder Århus og Odense
Vi har sendt indbydelse ud til Århus og der kommer snart en lignende til Odense.
 

Indsatser i forhold til strategi
Vi gennemgik seneste i forhold til seneste referat

Team Dk afgørelse om DBTU
Vi modtager støtte fra Team Danmark. Det har været en lang proces. Desværre falder vores støtte. Dette hænger sammen med Team Danmarks indtægter er faldende.

Andet
Vi fastholder mødestruktur men første møde efter årsmøde skal være fysisk. Ellers holder vi de fleste via skype da det sparer og tid og penge.
UEM, Vi snakkede om økonomi i dette og vores strategi i forhold til dette. Der er ikke afgjort noget, men fremadrettet kunne det ligne Danmark stiller op med hold i de to juniorkategorier.
Den generelle problemstilling omkring piger blev vendt og vi vil gerne debattere Top12 konceptet med LU.

Dato: 
20. May 2017
Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Steen Houmann
Kontaktperson tlf.: 
30 84 12 35
Kontaktperson e-mail: