Referat - 06.06.18

Referat fra møde i den internationale arrangementsgruppe onsdag d. 6.6.18 kl. 17 – 19.30

Til stede: Aksel Beckmann (fmd.), Dorte Darfelt, Allan Bentsen, Arne Madsen, Pia Toelhøj og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Dagsorden

1. Siden sidst, opfølgning på aftalte aktioner
Arne refererede fra samtaler med Lars Lundov, direktør i SED og Anders Mølgaard.  Lars Lundov ville gerne mødes og tale om overordnede strategier og muligheder for aftaler. Anders havde indvilliget i at være kontakt mellem arbejdsgruppen og bestyrelsen, hvis han ikke skulle møde op til alle møderne.

Peter B orienterede om, at bestyrelsen i fredags har besluttet, at Peter Sundbæk også deltager i arbejdsgruppen, som kontaktperson til bestyrelsen. Peter S kunne dog ikke deltage i dagens møde.

Dorte og Aksel fortalte om deres indlæg og reaktionerne på årsmødet, og opfattede at der er opbakning fra bestyrelsen til arbejdsgruppens visioner og ambitioner.

Arbejdsgruppen besluttede, at de gerne vil mødes med bestyrelsen på et møde i september i Idrættens Hus i Brøndby.

2. Fordeling af opgaver/aktioner
Arbejdsgruppen konstituerede sig med Aksel som formand og Peter Sundbæk som kontaktperson til bestyrelsen.

Arne skriver en artikel (et opråb) til hjemmesiden i juni, der efterlyser klubber, kommuner og enkeltpersoner, som gerne vil deltage i arbejdet med at afvikle internationale arrangementer på dansk grund.

Arne aftaler møde med Lars Lundov, om hvorledes tidligere tiders gode samarbejde kan genoplives. Der er alene tale om en indledende drøftelse om muligheder for løbende aftaler eller alene enkeltstående aftaler om hvert arrangement, og hvilke aktiviteter Sport event Denmark vil indgå i.

Arne vil forsøge at finde de konkrete tilskud fra ITTF i Challenge-turneringerne. ITTF har efterfølgende oplyst, at ITTF støtter med 30.000 dollars i challenge plus og 20.000 dollars ved de almindelige Challenge, hvis kravene i øvrigt er opfyldt.

Arbejdsgruppen vil senere udbyde Danish Open, så flere klubber/kommuner kan byde på at afvikle Danish Open.  

Dorte og Aksel spurgte Peter B hvem der sad i DBTU’s sponsorgruppe. Peter B oplyste, at der ikke findes en officiel sponsorgruppe, men at en række personer har tilkendegivet, at de gerne hjælper DBTU, foreløbig dog uden resultater. Karin Lind har udviklet en sponsormappe til potentielle sponsorer. Arbejdsgruppen mener, at alle kontakter skal starte med en personlig henvendelse, og opfordrer bestyrelsen til at få etableret en aktiv sponsorgruppe.   

Allan fortalte, at det er hårdt arbejde at skaffe sponsorkontrakter, og at det bedste resultat for bordtennis ofte er, at få aftaler med virksomheder om at de støtter med produkter/ydelser. 

Aksel tilbød at skrive på forretningsplanen for internationale arrangementer, så den på et senere tidspunkt kan offentliggøres.

Peter B blev bedt om at finde budgetter/regnskaber fra to tidligere arrangementer i 20xx og 2012, så arbejdsgruppen kan budgettere to typer af arrangementer.

Pia fortalte, at hun gerne vil arbejde med at skaffe VIP’s til kommende arrangementer, og pointerede vigtigheden af, at klubberne står klar til at rekruttere og fastholde nye medlemmer efter et arrangement.

Pia oplyste også, at vi kan få budget- og regnskabstal fra Sverige.

3. Næste møde
Næste arbejdsmøde blev aftalt til onsdag den 15. august kl. 17 – ca. 19.30.

5. Evt.
Dorte orienterede om forskellige sager i ETTU og Arne fortalte om ITTF. Arne og Dorte vil på et senere tidspunkt tale med Anders om mulighederne for at DBTU kan få nye medlemmer i både ETTU og ITTF.

Kommende møder
Onsdag den 15. august kl. 17 – 19.30

Referent
Peter Busck-Nielsen

 

Dato: 
28. June 2018
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Arne Madsen
Kontaktperson tlf.: 
21 70 49 28
Kontaktperson e-mail: