Referat - 12.03.20

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts kl. 20.00. Mødet afholdes som Skype.

  1. Opfølgning på Corona situationen
  2. Opfølgning på henvendelse vedr. arrangør til ungdoms top-12 2021

Referat fra bestyrelsesmøde på skype torsdag den 12.3.20 2020 fra 20.00 – 21.00

Deltagere: Anders Mølgaard (mødeleder), Betina Koefoed, Lars Høgsberg, Klaus Dam, Peter Sundbæk, Nick Ilsø, Torben Pedersen og Peter Carstensen.

  1. Formanden informerede bestyrelsen om den beslutning om øjeblikkelig nedlukning af aktiviteter under BTDK, som blev taget onsdag den 11. marts, herunder suspendering af turneringerne frem til 30. marts. Der var enstemmig opbakning til beslutningen. 

Herefter drøftede bestyrelsen situationen omkring den deltagende trup ved det igangværende Polen Open. Der var forskellige opfattelser af risici billedet ved fortsat deltagelse og de tilgængelige informationer fra arrangementet var ikke entydige.

Formanden blev tildelt mandat af bestyrelsen til at udstikke en instruks til Martin omkring håndtering. På det tilgængelige informationsgrundlag lød instruksen ikke på en omgående evakuering af alle deltagere, men ved nye informationer skulle en øjeblikkelig hjemhentning igangsættes. Der var flertal bag instruksen, men ikke enstemmighed.

Bemærkning til udvikling efter mødet: Fredag den 13. marts blev stævnet stoppet som følge af den polske regerings forbud med indendørs arrangementer med over et vist antal deltagere og spillere og ledere rejste hjem samme dag.

I forhold til træning for de af vores elitespillere, som træner i Idrættens Hus, orienterede Martin om at man i DIF, Team Danmark og Idrættens Hus har indrettet træningsfaciliteterne således at der stadig kan trænes i IH under hensyntagen til de af regeringen udstukne retningslinjer. Bestyrelsen gav tilslutning til dette, så længe det kan ske indenfor myndighedernes retningslinjer.

Bemærkning til udvikling efter mødet: Som følge af regeringens efterfølgende forbud mod al indendørs idrætstræning i offentlige lokaler, er træningen stoppet.

  1. Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Hillerød GI om at blive arrangører af Ungdoms Top-12 i 2021-22 og 23. Bestyrelsen har bedt Martin om at kontakte Hillerød med henblik på at indgå en 1-årig aftale. Bestyrelsen ønsker ikke at binde sig til flere år, da der arbejdes med en ny ungdoms strategi, som kan få betydning for udvikling af de kommende års top-12 turneringer.
  2. Bestyrelsen enedes om at formanden indkalder til møde, når der er behov i forhold til udviklingen af Corona virus spredningen og betydningen heraf for kommende BTDK-arrangementer og aktiviteter.

Næste fastlagte møde er 17. april i Brøndby med Peter Sundbæk som mødeleder.

Bemærkning efter mødet: Formanden har indkaldt til bestyrelsesmøde på skype tirsdag den 24.3.20 kl. 19.

Referat for bestyrelsen v/Martin Lundkvist

Dato: 
25. March 2020
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
4070 9999
Kontaktperson e-mail: