Referat - 14.01.19

Kategori: 

Eliteudvalgsmøde den 14. januar 2019

Deltagere: Steen Houman, Victor Lynge (ELU), Jeppe Damsgaard, Lars Henrik Sloth (administrationen), Peter Carstensen (bestyrelsen)

Mødeleder: Steen Houman

1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2) Steen Houman blev valgt som referent

3) Samarbejdsaftale DBTU og Danmarks Idræts Forbund
DBTU har indgået en strategiaftale med DIF, på mødet debatterede ELU sammen med administration og Peter Carstensen fra bestyrelsen, hvorledes ansvarsområder, arbejdsgang og opfølgning på de mål der er defineret i spor 2.
Konklusionen er at da der er sket en ændring i aftalen mellem DBTU og DIF, vil ansvaret fremadrettet ligge hos administrationen, hvor ELU’s rolle vil være sparring.

4) Valg til DBTU’s årsmøde
Jesper Møller, Victor Lynge og Steen Houman er ikke på valg og fortsætter.

5) Eventuelt

Dato: 
17. January 2019
Forfatter: 
Steen Houman
Kontaktperson: 
Eliteudvalget