Referat - 14.02.19

Referat fra møde i den internationale arrangementsgruppe torsdag d. 14.2.19 kl. 17 – 18.45

Til stede: Aksel Beckmann (fmd.), Dorte Darfelt, Pia Toelhøj, Allan Bentsen og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Peter Sundbæk.

Dagsorden

1. Siden sidst, opfølgning på aftalte aktioner
Det blev aftalt, at Allan og Peter S taler videre med Aalborg Kommune på deres eventuddannelse og senere besøger kommunen, hvor de præsenterer DBTU’s forslag til en 3-trinsmodel. Dette skriver Peter S/Allan til Aalborg Kommune. Forslaget bygger på to World Tour arrangementer for veteraner (nyt ITTF-koncept) i 2020 og 2021 og afsluttes med EM for veteraner i 2023. Nordjylland kan tilbyde spændende side-events og har forventeligt et tilstrækkelig antal ledige sommerhuse og hotelværelser i første halvdel af juni. Det er usikkert hvor mange veteraner, der vil deltage i den nye tour, og derfor skal danske veteraner inviteres til events i Gigantium før/under touren. De kan samtidig deltage som frivillige hjælpere, og dermed opnå en reduceret pris. 

Gruppen diskuterede mulighederne for at afvikle Europa Top 16, og blev enige om, at det er for økonomisk udfordrende, da et budget vil være på mindst 2 mio. kr. DBTU kan ikke forvente at få en tilstrækkelig stor hovedsponsor.

Gruppen anbefaler, at DBTU satser på veteran- og para-området. Det sidste med Vejle som værtsby. Veteran-arrangementer kan ligge i flere byer/kommuner, der kan bidrage vederlagsfrit med tilstrækkelig halkapacitet (48-100+ borde mm.) og økonomisk støtte (min. 150.000 kr.)       

Gruppen vil, når samarbejdsaftalen med Parasport er underskrevet, tage kontakt til Parasport for at planlægge hvilke kommende arrangementer, som DBTU og Parasport skal byde på. 

Arne, Aksel og Dorte laver en liste over hvilke muligheder og forpligtelser en værtsby/arrangør har i fm. Veteran-touren og EM for veteraner.

Pia skaffer relevante tal og informationer fra Helsingborg/(Halmstad), der kan bruges i dialogen med kommende danske værtsbyer for veteran-arrangementer.

Gruppen diskuterede mulighederne for at DR-TV kan få relevante optagelser i efteråret 2019 fra Roskilde. Det afhænger bl.a. af, hvordan kvalifikation til VM for hold bliver.

Peter S og Allan blev rost for deres indsats med at finde potentielle arrangører.        

2. Næste møde
Det næste møde blev aftalt til den 14. marts kl. 17-18.30 på DBTU’s kontor, dvs. inden gruppen mødes med Anders Mølgaard.

3. Evt.
Der har været dialog mellem Arne og Anders, og det er ikke nødvendigt med en kontakt til Sport Event Danmark (SED) på nuværende tidspunkt. Når DBTU har en værtsby, der er klar til 3-trins modellen, tager vi kontakt til SED.

Gruppen leder efter et nyt medlem, der har lyst til at arbejde med budgetter for internationale arrangementer.

Referent
Peter Busck-Nielsen

Dato: 
14. March 2019
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Aksel Beckmann
Kontaktperson tlf.: 
61 79 35 96
Kontaktperson e-mail: