Referat - 17.08.17

Kategori: 

Referat fra Turneringsudvalgsmøde torsdag den 17. august 2017 i Brøndby.

Deltagere: Yael Schade, Torsten Sejr Hansen, Kim Holm Pedersen (Ref), Carsten Egeholt (DBTU).
Afbud: Hans Jørgen Larsen (Jøsse), Svenne Kamper Johansen og Lars Eckeroth.

1. Sager

 • Igangværende sager gennemgået. Udestående svar udsendes i løbet af et par dage.

2. Sagsoversigt

 • Sagsoversigten opdateres i forhold til de seneste henvendelser og afgørelser.

3. Danmarksturneringen

 • Hvidovre har trukket deres hold i Pigeungdomsdivisionen med baggrund i for lavt niveau i rækken. Svar sendes til Hvidovre.
 • Et hold har i Pigedivisionen har forgæves forsøgt at aftale flytning af en samling. Kun ét af holdene har reageret. TU tager kontakt til de pågældende klubber.
 • Oprykningsspil fra LU til 3. division, hvor op til 6 hold spiller om 4 pladser skal fastlægges.
 • Medaljer i DT-rækker: TU ønsker at fastholde, at der uddeles medaljer i DT-rækkerne. Samtidig foreslår TU, at der uddeles pokaler til kredsvinderne i senior og rækkevindere i ungdom. Svar sendes til sekretariatet.
 • Bestyrelsen har møde søndag d. 20. august og TU afventer udpegning af TU’s kontaktperson.
 • Kontaktpersoner ved henvendelser til TU. Herrer: Svenne. Damer: Yael. Ungdom: Torsten. Det er vigtigt, at spørgsmål rettes skriftligt til et fælles TU.

4. Turneringsreglement

 • Forespørgsel vedrørende klubtrøjer for overbygningshold er modtaget. §12 stk. 2 er også gældende for overbygningsklubber, hvilket medfører at overbygningshold stiller op i klubtrøjer for overbygningsklubben.
 • 14-dages regel i forbindelse med kampflytninger (§15 stk. 4) bør revideres så den bedre modsvarer samlinger som afholdes med større tidsinterval.
 • Klubskifteregler for tidligere spillere, som ikke har været med i en årrække bør tydeliggøres. Det bør overvejes om der skal indføres en regel, hvor en spiller efter en vis årrække kan betegnes som ny spiller.

5. Øvrige forhold

 • Vi skal i gang med at opstillet et årshjul.
 • Roskilde har planer om at indkalde til møde d. 22. september 2017 vedrørende fremtiden, formål og visioner med DT.
 • Forespurgt bestyrelsen vedrørende status på overdommere ved DGI-stævner. DGI har for nærværende ingen planer om overdommere til DGI-stævner. TU anser dette som problematisk idet betingelserne ikke er ens for alle spillere.
 • Udbanetrøjer tages op på næste møde.

Næste møde: Brøndby d. 24. oktober 2017 kl. 18.30.

Dato: 
25. August 2017
Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Kim Holm Pedersen
Kontaktperson e-mail: