Referat - 17.12.16

Kategori: 

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 17. december kl. 11 – 14 i Brøndby

Til stede: Asger Rasmussen, Bjarne Andersen, Mads Mikkelsen og Peter Busck-Nielsen (referent.)

Afbud: Peter Sundbæk, Betina Koefoed og Niels Peter Stilling, ØBTU.

Dagsorden:

1) Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde.

2) Årsmøde 2017.

3) Strategiske spor til DIF v/Bjarne og Asger.

4) Lederseminar i januar – planlægning.

5) Økonomiopfølgning.

6) Mødeplan 2017.

7) Eventuelt.

Peter B blev valgt som referent.

1. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde

Peter B sender en revideret DM-aftale til B 75, og aftaler et møde med klubben en måneds tid inden DM. 

Dandesign er i gang med at udvikle www.dbtu.dk, så der vises et bånd af reklamer, og løsningen forventes klar i 1. kvartal 2017. 

Det ny udkast til kommercielt direktiv blev diskuteret, og Peter B retter det til. Direktivet træder i kraft fra næste sæson, og bliver offentliggjort på hjemmesiden i januar.

Turneringsudvalgets ny klagevejledning bliver færdigbehandlet på TU’s møde den 30.12. Herefter sendes vejledningen til Appeludvalget for deres kommentarer.

Bestyrelsen afventer et detaljeret budget fra uddannelsesudvalget for aktiviteterne i fm. udvikling af ny uddannelsesstruktur og tilhørende materialer inden bestyrelsesmødet den 19. januar. Uddannelsesudvalgets formand bliver inviteret med til dette punkt på bestyrelsesmødet.    

2. Årsmøde 2017  

De praktiske forhold ved årsmødet den 10. juni 2017 i Idrættens Hus i Brøndby blev gennemgået.

3. Strategiske spor til DIF v/ Bjarne og Asger 

De to oplæg blev gennemgået og teksterne præciseret enkelte steder. Mads sammenskriver elitesporet og Bjarne tilføjer et par steder i udbredelsessporet. Peter B sender de to tekster til Martin Borch, DIF for kommentarer inden jul, og fremsender det endelige materiale til DIFs bestyrelse inden nytår.

4. Lederseminar i januar - planlægning

Bestyrelsen aftalte en dagsorden for ledermødet i Odense den 8. januar, som Peter B sender til deltagerne inden jul, og samtidig rykker for tilmeldinger.

5. Økonomiopfølgning

Peter B forklarede de væsentligste afvigelser, og med forbehold for uventede hændelser i december, forventes årets driftsresultat at blive omkring 100. 000 kr., så egenkapitalen er på det ønskede niveau på ca. 500.000 kr.

6. Mødeplan 2017

Da flere bestyrelsesmedlemmer ikke var til stede, aftalte man kun møder for det første kvartal.

7. Eventuelt

Bestyrelsen diskuterede principper for offentliggørelse på hjemmesiden af danske spilleres deltagelse i internationale stævner, som ikke skyldes udtagelser til landshold.

Kurt Høholt Jensen, JBTU afløser Peter Stilling, ØBTU som repræsentant for lokalunionerne i 2017.

Kommende bestyrelsesmøder

Torsdag den 19. januar kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Mandag den 20. februar kl. 14.45 – 20.15 i Brøndby.

Lørdag den 4. marts under DM for senior i Hjørring.

Fredag den 9. juni før årsmødet i Brøndby.

Lørdag den 10. juni efter årsmødet.

Referent
Peter Busck-Nielsen

 

Dato: 
22. December 2016
Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Bjarne Andersen
Kontaktperson tlf.: 
21 49 68 16
Kontaktperson e-mail: