Referat - 19.06.2018

Kategori: 

Sted: DGI Østjyllands kontor, Søren Frichsvej 42B 8230 Åbyhøj
Agenda:
• Rekruttering af nye frivillige, beslutning om aktion og handling.
• Eventuelt
Deltagere:
Gert Jørgensen-Ole Hückelkamp-Morten Ganderup-Carsten V. Nielsen.
Fraværende: Lene Friis og Ole Balslev samt Henrik Møller DGI og Poul Danborg DBTU

Rekruttering af nye frivillige blev diskuteret ud fra foreliggende medlemsstatistik pr forening
for de sidste 5 år, 2012-2017. Der var enighed om at man ville søge nye frivillige via de mange og
største 60+ foreninger i DK. Medlemslisten vedlægges i bilag. Der blev sat navn på en del
foreninger, idet det er opgaven at finde én eller flere nye frivillige til BAT60+ arbejdet. Når nye
frivillige er fundet, indkaldes til fællesmøde og opgaverne fordeles.
Ønskemål for antallet af frivillige i BAT60+ fællesudvalget: 2 frivillige/DGI landsdel. (24 frivillige).
Definitionen for BAT60+’s målgruppe, ”60+ foreninger i DK” er: BAT60+har som målgruppe 60+
foreninger og disses 60+ afdelinger, uanset medlemsskab af DGI, DBTU eller Dansk Firmaidræt.
Foreliggende medlemsliste afspejler således samtlige 60+ medlemmer i DK, elimineret for fælles
medlemskab af de tre forbund. Antallet af 60+ medlemmer afspejler derfor de faktiske 60+
bordtenisspillere i DK.
Den faktiske vækst i 60+ medlemmer viser +41% over 5 år, heraf 35% siden BAT60+ blev stiftet i
marts 2016.
Problemstillingen med rekruttering af nye frivillige blev diskuteret, og man var enige om, at mange
60+’ ere meget gerne ville hjælpe med opgaver ude omkring i foreningerne, og at det var yderst
positivt for foreningernes fortsatte trivsel og fællesskab, men meget få var klar til at tage et ansvar
og engagere sig på landsplan.
Løsningerne på dette problem er relativ enkle, idet man blev enige om opsøgende arbejde i de
foreninger, der ligger tættest ved BAT60+ fællesudvalgsmedlemmerne.
Det fremgår af vedlagte medlemsliste, hvilke foreninger, der kontaktes af hvilke BAT60+
fællesudvalgsmedlemmer.
Det blev ikke vedtaget nogen tidsplan, men det forventes, at dette arbejde gennemføres inden
uge 37 – åbenthus arrangementerne, startes og gerne i løbet af sommeren 2018.

Eventuelt: Reservér onsdag den 31. oktober 2018 til Instruktørmøde i Vejle. Udkast til program:
• Praktisk evaluering af kompetencekursets indhold, (omklædt med bat og bold, inklusive robotter)
• Praktiske ideer til nye kursusformer, overbygning, efteruddannelse ...
• Teoretisk evaluering af alle årets mange kurser i detaljer: Indhold og kvalitet.
• Beslutning vedrørende nye kursusformer.
• Rekruttering af nye kursusinstruktører.
• Udarbejdelse af kursusindhold for 2019 vedrørende kompetencekurset
• Udarbejdelse af samlet kursusplan for 2019
• Forankring og formidling af 2019 kurserne.

Referent: Ole Hückelkamp 20. juni 2018

Dato: 
20. June 2018
Kontaktperson: 
Ole Hückelkamp
Kontaktperson tlf.: 
22 41 14 17
Kontaktperson e-mail: