Referat - 22-03-2019

Kategori: 

Referat af pigegruppemøde fredag den 22. marts

 

1)Projektet omkring fokusklubber. Hvor langt er vi? Hvad er formålet? Og hvad er tidshorisonten?

Jeppe og Marielle har holdt et formøde for at blive klogere på formålet med pigefokusgruppe er. Viden fra andre forbund, som har forsøgt sig med pigesatsning, er til en vis grad lykkedes gennem fokusklubber og udviklingen er fra.

Pigearbejdsgruppen har tidligere udpeget og forespurgt 4 klubber om at deltage i arbejdet. Roskilde, Allerød, Sjørring og Viby

Formål med DBTU´s pigefokusgrupper: I første omgang skal fokusklubberne styrke deres egen indsats ift. pigetræning, via sparring med hinanden.

Dernæst skal netværket definere, hvilke metoder og faktorer, der kendetegner den gode pigetræning, for at kunne videreformidle denne viden til andre klubber og DBTU

Grundlag: Der skal være høj grad af videnskabelig fundering i arbejdet. Netværket arbejdet evidensbaseret, ikke ud fra ”synsninger” og tro. Bl.a. tages der udgangspunkt i DIFs nye hæfte ”Gode idrætsmiljøer for piger”, samt fokusklubbernes egne konkrete erfaringer fra egen praksis. Når der inddrages egne erfaringer indtages et kritisk perspektiv på om der er tale om enkeltcases eller generelle tendenser.

Arbejdsmetode: Der arbejdes i netværksmøder, hvor deltagerne forsøger at opfylde formålet via vidensdeling og diskussion af evidens. Der kan evt. inviteres ”oplægsholdere” fra andre sportsgrene, der har haft succes med at træne piger (både breddeniveau og talentudvikling).

Netværkets udvikling: På sigt kan inddrages nye fokusklubber, der har været igennem en opstartsfase med rekruttering og etablering af et rent pigehold og som kan have gavn af at blive en del af netværket og samtidig kan give netværket noget nyt.

 Sidegevinst: Mulige pigetræningssamarbejder på tværs af fokusklubberne.

 Næste skridt: Jeppe inviterer til indledende møde, hvor klubberne får lov til at justere på formål og rammer, så de kan se sig selv i dem. 

 

2)Skole/klub samarbejdet jævnfør DBTU´s hjemmeside. Vi skal have konkretiseret og beskrevet projektet, og omkring, hvem der har hvilke opgaver og hvordan vi får sat gang i processen. Kontakten til Amager BTK og til Grenå, er det i gang? Listen til de klubber der skal kontaktes, hvor der er mulige udviklingspotentiale. - Plakater og gavekort Marielle

Jævnfør sidste møde og artikel på hjemmesiden er de 2 interesserede klubber kontaktet og der arbejdes pt. på et skole/klub besøg mellem skolerne omkring Amager BTK i løbet af foråret.

Gitte/Sofie kontakter mulige klubber vedr. flere mulige indsatser ud fra tidligere udarbejdet liste.

Jeppe sørger for at nyheden redigeres og lægges op igen sidst på foråret og først i aug.

Der er pt. indkøbt 100 bat og en kasse bolde til formålet. Pigerne får udleveret et bat ved skolebesøget, samt et gavekort til træning i klubben. Når pigerne melder sig ind i klubben, får de udleveret et en drikkedunk.

Der er flere varianter omkring, hvem der kontakter skolen, efter at DBTU og klub har indgået en aftale. Det kan være klubben, da de alligevel har kontakter på skolen. Det kan være DBTU (Jeppe) i første omgang for at skabe en mere formel kontakt, og det kan være DBTU underviserne (Marielle og Sofie), da der så nemmere kan koordineres omkring datoer mv. Skole-samarbejdsoplægget ligger nu under punktet rekruttering i fanen Klubservice på hjemmesiden. Dertil er en vejledning i hvordan man selv kan lave en plakat. Marielle er i gang med en at få udarbejdet en professionel plakat og gavekort til skole-samarbejde-satsningen. Materialet senest til arbejdsgruppen.

 

3. Uddannelse. Opfølgning på hvordan pigetræningen bliver integreret i vores uddannelse og hvordan det bliver modtaget? Sofie deltog ligeledes i et seminar i Brøndby (Opfølgning).

Sofie og Jeppe deltog i et inspirerende seminar i Brøndby i november om gode idrætsmiljøer for piger, som gav inspiration at revidere allerede indskrevet information i undervisningsmaterialet. Sofie vil arbejde på dette. Der er intet om pigetræning på DIF 1, så derfor beholder DBTU deres på Basistræner.

Det uddanner seminar, hvor uddanerne skulle snakke pigetræning i januar blev aflyst. Der er fortsat relevant.

 

4 SoME arbejdet. Opfølgning og afrapportering af serien. Skal serien fortsætte? Budget for nye afsnit?

Nanna gennemgik hvor langt vi er kommet ud med de nuværende 8 afsnit og hvordan der pt. arbejdes videre, vi når langt ud, meget længere end DBTU egne initiativer. Betina orienterer bestyrelsen.

Da man ikke kan måle effekten efter så få afsnit, vil det være spild af penge ikke at kører videre.

Betina undersøger videre med Parasport om de vil med og give et tilskud, mens Nanna arbejdes med diverse fonde og sponsorer. Serien skulle helst optages her i foråret.

Nanna arbejder med at få koordineret opslag på Danish tabletennis girl facebookside / instagram med opslag fra ”stjernerne” fra serien, ligesom Nanna laver en plan for delinger på de sociale medier.

Ligeledes når der sker noget orienterer Nanna arbejdsgruppen, som så kan dele videre på klubbernes sider mv.

Vedr. det øvrige SoME arbejde, så er det svært, da man skal være en del at ”kredsen” og opsøgende i forhold til hvad der sker i Pige Bordtennis Danmark. Betina er pt. den udfarende kraft her, og koordinere med Nanna. Den øvrige arbejdsgruppe opfordres til at lægge op, når de møder noget på der vej omkring pigebordtennis.

 

5. Partnerskabs aftale med ParaBordtennis på pigeudviklingsområdet, herunder ansvar for afvikling af 4 breddelejre i 2019.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Parabordtennis omkring pigefastholdelse igennem lejre. I 2019 skal DBTU´s pigearbejdsgruppe, Parabordtennis og 4 klubber afholde 4 lejre. Hver ”led” stiller med en træner en træner for at inspirere hinanden.

Der er indgået en aftale med Amager om en lejr i maj, interesserede klubber kan melde sig til Betina.

Deltagerene på lejren får udover pigetræning, nogle sjove alternative oplevelser og masser at socialt sammen undervejs.

 

6. Blev klogere på bordtennispigerne og de behov de har. Interviews og spørgeskemaundersøgelse.

Vores spørgeskemaundersøgelse har været længe undervejs, men skulle nu endelig være på trapperne. Jeppe/ Lars Høgsberg sørger for udsendelse dels via klubberne, som kan videresende til pigerne og dels via de sociale medier.

Arbejdsgruppen opfordrer til at ledere/ trænere mv. får så mange piger som muligt til at svare på undersøgelsen, så vi kan blive så kloge som mulige.

Derudover har vi fortaget et antal forhåndsinterview, som inspiration.

 

7. Andre tiltag vi har gang i?

Pt. giver det god sammenhænge i det vi har gang i, men der er meget, så vi pauser lige lidt, men husker:

“Go pink” pigemoduler som kan tilbydes til stævner, samlinger og andre lejligheder. Altså specielt pige fokuserede områder som man kan lægge ind fx under lokalemesterskaber, andre stævner mv. som varer en 1-2 timer.  Altså en slags katalog man kan vælge fra.

”Go pink” stort pige arrangement, KUN FOR piger fx "Always Open" eller "Ladies first" evt et koncept måske med double, hold og single turnering. Præmier som kunne være forkælelse, gavekort til inspiration osv.

Kvinder ved dommerbordet, kvindelige overdommer osv...En goodiebag som alle får som dem man altid får til motionsløb, kunne være et trækplaster...

”Go pink”  Tøsemøde ved stævne med overnatning
Stævner med overnatning som en oplagt mulighed at samle pigerne om aften f.eks. 19-21.

Hvert møde kan have forskelligt tema som pigerne kan komme med forslag til.
Her er nogle bud:
1. udgangspunkt i samtalekort, 2. BTEX som fortæller om belægninger og prøver forskellige bat samt belægninger evt. viser hvordan man limer et bat 3. Damebordtennis - video, sæsonplanlægning, taktik, mentaltræning mm. 4. Foredrag med en kendt kvindespiller som kan medvirke til en diskussion af svære emner/problematikker 5. Skøre lege f.eks. lagkagebygning.

Vi har masser af gode ideer, men mangler arbejdskraft. Vi er enige om at gruppen pt. ikke skal udvides, men at vi godt kan bruge andre ad hoc.

Næste møde ikke planlagt, men forestiller mig et skypemøde i slutningen af maj, for at samle på sæsonen.

Referent

Betina

Dato: 
27. March 2019
Forfatter: 
Betina Koefoed
Kontaktperson: 
Betina Koefoed
Kontaktperson e-mail: