Referat - 24.03.20

Kategori: 

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 24. marts kl. 19.00. Mødet afholdes som Skype.

  1. Turneringsafslutning for DT og seriespil
  2. Afholdelse af årsmøde og Bordtenniskonference 2020
  3. Afholdelse af U-DM

                                                                                                             Brøndby 20.3.2020

Referat fra bestyrelsesmøde på skype tirsdag den 24.3.20 2020 fra kl. 19

Deltagere: Anders Mølgaard (mødeleder), Betina Koefoed, Lars Høgsberg, Klaus Dam, Peter Sundbæk,

Nick Ilsø, Torben Pedersen, Peter Carstensen og Kim Holm under punkt 1.

  1. Turneringsafslutning for DT og seriespil. Bestyrelsen havde en grundig og velforberedt drøftelse med deltagelse af Kim Holm vedrørende turneringsafslutning for DT og seriespillet. Det blev besluttet at suspendere den resterende del af sæsonen 2019-20 for både DT og seriespillet i hele landet med en fastfrysning af den nuværende stilling. Der kåres ikke danske mestre i denne sæson.

Det er bestyrelsens og Kim Holms overbevisning, at der tidligst vil blive mulighed for at spille kampe hen i juni måned, hvor så stor en del af klubberne og spillerne er stoppet med at spille for i år og derfor svært kan stille hold, og dertil kommer at en del klubber ikke har adgang til spillestedet på dette tidspunkt.

Det blev besluttet, at Martin straks kontakter formændene for TU i JBTU, ØBTU, FBTU og Bornholm for at informere om bestyrelsens beslutning og gerne få opbakning til den også. Tak til Kim for den grundige forberedelse. Der kommunikeres på hjemmesiden og FB indenfor 24 timer, Anders skriver et udkast til information fra bestyrelsen.

  1. Årsmøde 2020 – Bestyrelsen besluttede, at evt. udskydelse af BTDK’ årsmøde og Bordtenniskonference den 6.-7. juni afventer regeringens udmelding den 13. april 2020. Hvis myndighedernes påbud tillader, at BTDK afholder årsmøde og Bordtenniskonference, så fastholdes nuværende datoer den 6.-7. juni. Hvis myndighedernes påbud ikke tillader årsmødets/Bordtenniskonferencens afholdelse, findes der en ny weekend i august/september 2020.
     
  2. U-DM – Bestyrelsen besluttede, at U-DM udskydes til en weekend i august/september. Det sker i dialog med arrangørklubben B75 for at finde ud af, hvornår Vendia hallen er ledig.

Referat for bestyrelsen v/Martin Lundkvist

Dato: 
27. March 2020
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
4070 9999
Kontaktperson e-mail: