Referat - 25.01.2018

 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget

 Torsdag den 25. januar 2018

Idrættens Hus i Brøndby

 1. Tilstede: Betina Haagensen, Rasmus Klein-Døssing, Jeppe Damsgaard og Poul Danborg - afbud fra Lars Bendtsen, Niels Peter Stilling og Søren Andersen.
   
 2. Referent og godkendelse af dagsorden. BH er referent
 • Vi sender dette referat ud til de øvrige udvalg i DBTU og LU til orientering – fordi vi ønsker at udbrede viden om vores arbejde.
 • Referaterne fra øvrige udvalg deler vi imellem os, så alle er opdateret på, hvad der sker på de øvrige områder til fælles gavn.
 1. Orientering / nyt:
 • Bestyrelsen, kalendergruppe
  • BH har været til møde med bestyrelsen den 19.01.18. Vi fik en rigtig god drøftelse af, hvad der rør sig og forslag til, hvordan vi sammen kan få taget initiativ til de områder, der de næste 3 år vedrører UDDU.
  • UDDU har fået uddannelsesfrie weekender – UDDU vil gøre alt, hvad vi kan for at afholde alle kurser i disse weekender.
 • SUS – projekt JD og PD.
  • Trænerudvikling – merit. Vi afholder et særskilt opgraderingskursus, som udbydes indenfor de næste to sæsoner, hvor meritberettiget trænere kan melde sig. UDDU vurderer meritten. Derefter er det slut med merit fra tidligere kurser i DBTU-regi– BH skriver til bestyrelsen.
  • Indsats - Kvindelige trænere. BH tager kontakt til bestyrelsen om, hvilke ideer vi har drøftet.
  • Uddannelse af lærere og pædagoger ifm. Skole OL. Poul skal til møde med arbejdsgruppen i februar og vi tager det op på næste møde.
 • Seminar 20. januar 2018 i Odense.
  • Et supergodt seminar – der er udarbejdet en rapport af seminaret, der bliver udsendt snarest.
 1. Økonomi – opsamling 2017 regnskab og budget for 2018. v/ BH
 • UDDU er i kontakt med bestyrelsen omkring økonomi m.m.
 1. Kurser forår 2018.
 1. Ny træneruddannelse
 • Lærebogsudviklingen – status PD:
  • Feedback fra UDDU og beskrivere på lærebogen. Vi har sendt det til beskriverne og vi forventer, at vi er færdige medio marts.
  • Manglende emner: Single, Double, Mixdouble LH, turneringsreglement og portalen (vil være en del af undervisningsmaterialet – TU leverer materialet, som skal bruges), Spiller=>trænertransition JD, billeder PD og JD vender det med Formegon.
  • Kursusevaluering – Vi drøfter det på næste møde.
  • Eksamen – RKD arbejder på en eksamen. Fremover bør der arbejdes med en form for eksamen imellem weekenderne på kurserne. Punktet tages op på det kommende uddannerseminar.
 • Oplæg til markedsføringsstrategiens tids- og handleplan SA og BH – udsættes til næste møde
 • Ansøgning ITTF BH – vi vil fremover overveje at søge lignende puljer.
 • Praktikkrav – forslag ved NPS, sendes ud inden mødet. Vi arbejder videre med forslaget til næste møde. NPS arbejder videre med forslaget.
 • Uddannerseminar – dato for afholdelse fastlægges på næste møde.
  • Forslag til indhold
   • Spil til stregen. Balanceret pengespilsadfærd http://spiltilstregen.dk/
   • Bordtennisteknik-kursus for uddannere (JD)
   • Vi skal finde nye uddannere, før vi afholder et nyt seminar – BH og JD kontakter nye uddannere.
 1. Projekter / sager til beslutning.
  • Politik og værdier (uddannelsesværdihus) 2017. Medhæftet denne dagsorden. Skal læses så vi kan drøfte det. Udsættes til næste møde.
  • Lederuddannelse – til drøftelse – vores vurdering er, at det bliver en del af klubnetværk under spor 1 i SUS.
  • D`B er lukket ned. Der er udarbejdet en statusrapport. Der vil blive lagt en artikel på hjemmesiden.
    
 2. Eventuelt
 • Møderække for foråret 2018. Næste møde er den 7. marts 2018 i Odense kl. 14:00 – 19:00.
 • Vi vil på næste møde drøfte diplomtrænerdelen.
 • Vi drøfter forældrekursus på næste møde.
 1. Hensatte punkter (boblere)
 • Forældrekursus JD
 • Lederuddannelse
 • Udvalgsuddannelse: Sagsbehandling, værdier og tværfagligt samarbejde
 • ELU/LU samarbejde fra Steen Houmann (BH)
 • Webudgave 123bordtennis. Dk – en del af udd-materialet? LH
Dato: 
26. January 2018
Forfatter: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson: 
Betina Gourvan Haagensen
Kontaktperson tlf.: 
30 18 19 51
Kontaktperson e-mail: