Referat - 25.09.18

Referat fra møde i Portalgruppen tirsdag d. 25. september 2018 kl. 17-20 i Brøndby

Til stede: Peter Tranto (referent), Jens Poul Barkler, Steen Roslund og Mads Mikkelsen, DGI.

Afbud: Mads Harslund og Peter Busck-Nielsen, sekretariatet.

Portalgruppen afholdt møde for at samle op på forskellige udeståender. Der blev ikke truffet nye beslutninger, men man drøftede forskellige emner, som der bliver arbejdet videre på. Næste møde bliver afholdt ultimo november.

 

Ulovlig spiller

Steen har undersøgt hvorledes DBTU og Lokalunionerne behandler ulovlige spillere. Det er lidt forskelligt, men rent ratingmæssigt er det vigtigt at man har samme regler, så alle får samme behandling.
Der er to måder at behandle det på:

  1. Holdet dømmes som taber med maksimumcifre og de lovlige spillere får ikke ratingberegnet deres kampe.
  2. Den ulovlige spiller trækkes ud af holdskemaet, kampens resultat ændres, men de spillede kampe mellem de lovlige spillere ratingberegnes.

Gruppen finder, at det ville være en god ide, hvis de forskellige turneringsudvalg holdt et fællesmøde, bl.a. for eventuelt at koordinere deres regler.

Nedsættelse af ratingtal

 

Der modtages flere ansøgninger om nedsættelse af en spillers ratingtal. Steen og Peter træffer afgørelserne på gruppens vegne og havde behov for en dialog om dette emne.

Stævnerækkernes ratinggrænser

Det er snart adskillige sæsoner siden, at de nuværende grænser blev fastlagt. Det er derfor på tide at undersøge, om grænserne lever op til de aktuelle ratingtal. Steen har kigget på dette, det foreløbige resultat af undersøgelsen blev forelagt gruppen. Steen arbejder videre og gruppen vil involvere et par relevante personer som sparringspartnere. Vi vil samtidigt kigge på starttallene.

DGI repræsentation i gruppen

Mads repræsenterer DGI i gruppen, men der er et ønske om også at få et medlem, som arbejder med området fra DGI.

Mads synes at det ville være en god ide og tager dette op med DGI.

Kontaktperson til bestyrelsen

Gruppen ønsker at få oplysning om, hvem der en bestyrelsens kontaktperson, pt. ser det ud til at være Peter Busck.

Bordtennisportalen

Det ser ud som om der er brug for en afklaring af, hvilke områder portalgruppen skal arbejde med. Bestyrelsen har truffet et par beslutninger, som ikke har været behandlet i gruppen.
Der er to typer områder, de mere administrative og stævne/rating/holdturnering. Måske ligger der en arbejdsdeling her?

Næste møde

Ultimo november 2018.

Dato: 
15. October 2018
Forfatter: 
Peter Tranto
Kontaktperson: 
Peter Tranto
Kontaktperson tlf.: 
30 27 99 95
Kontaktperson e-mail: